Stockholm läns landsting – eller Region Stockholm som man numera kallar sig – står under sparbeting med nedskärningar i vården och höjda patientavgifter. Ändå strör man flera tiotals miljoner av skattebetalarnas pengar varje år på PR-konsulter vars uppdrag handlar om att skapa en positiv fasad åt verksamheter som många menar lämnar mycket i övrigt att önska. Enligt bedömare riskerar det undergräva förtroendet hos allmänheten för hur deras skattepengar används. Det rapporterar Expressen.

Det senaste året handlar det om 27 miljoner kronor som spenderats på att med hjälp av konsulter bygga upp regionens image bland stockholmarna. Detta trots att man internt har 27 egna kommunikatörer anställda. Deras kompetens har inte räckt till, är en av förklaringarna till det omfattande spenderandet av pengar på externa PR-byråer.

Den underdimensionerade eller obefintliga krisberedskap som coronapandemin varit ett lackmuspapper för har placerat vården i Stockholm i ett blåsväder av kritik och därmed ett ökat behov av att profilera sig på ett mer positivt sätt inför kunder och väljare. Men det gäller även andra landsting och där har man inte alls i samma utsträckning som i huvudstaden haft samma miljonrullning för extern PR.

Mer pengar till PR – mindre till vård och omsorg

Kostnaderna och omfattningen sticker ut rejält och kontrasterar särskilt bjärt mot att regionen måste spara pengar genom att göra nedskärningar i kärnverksamheter och dessutom har höjt patientavgifterna. Hjälpmedel som tidigare var gratis får nu sjuka och handikappade bekosta ur egen ficka. Landstinget ansvara även för lokaltrafiken och även här har man utan motsvarande kvalitetshöjning i servicen höjt taxorna.

Bedömare som Expressen låtit titta på fakturorna från PR-byråerna Quattroporte och Gullers som stått för lejonparten av konsultverksamheten använder uttryck som ”häpnadsväckande” och ”oseriöst” om vad de hittat. En expert säger sig bli ”förbannad” över hur det går till och menar att det undergräver förtroendet hos allmänheten om hur deras inbetalda skattepengar används i stället för att gå till vård och omsorg.

Hänvisar till covid-19

Katarina Winell, som är kommunikationsdirektör för Region Stockholm försvarar de stora konsultarvodena med hänvisning till covid-19, detta trots att de är betydligt större än vad de myndigheter med pandemin som huvudansvar spenderat, exempelvis Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.

– Det är ett unikt historiskt läge där kommunikation är en av de viktigaste åtgärderna för att hindra smittan, säger Winell i en kommentar till Expressen.

Men enligt Expressens granskning håller inte den förklaringen. Mångmiljonrullningen av skattebetalarnas vårdpengar till externa och dyra PR-byråer har pågått sedan långt innan coronakrisen. Inte heller är kritiken mot fenomenet ny om hur kompetensen hos anställda på Region Stockholms kommunikationsavdelning inte utnyttjas och dessa blir sysslolösa eller sätts att agera springpojkar åt de inhyrda konsulterna. Det är något som bland annat facket har påtalat under flera år.

27 miljoner på ett år

De två PR-byråerna Gullers Grupp AB och Quattroporte Konsult AB som fått de flesta, största och mest guldkantade uppdragen har har mellan september 2019 och oktober 2020 fakturerat 10 333 180 respektive 16 712 162 kronor kronor exklusive moms.

Som specifikation för vad Region Stockholm fått för miljonfakturorna används diffusa formuleringar som ”strategiskt kommunikationsstöd och idéarbete” och ”löpande kommunikationsstöd och tillgänglighet vid krisrådgivning”.

Via Katarina Winell hälsar huvudmannen bakom Quattroporte, Richard Sjöberg – som tidigare bland annat varit kampanjledare åt Moderaterna – att fakturabeloppen är rimliga. Detta bland annat eftersom han själv enligt uppgift jobbar 14 timmar per dygn, sju dagar i veckan.

Olika besked om ifrågasatta fakturor

Efter att Expressen ställt frågor om att orimligt höga antal arbetstimmar fakturerats för bland annat Sjöberg har Region Stockholm efter en veckas betänketid ändrat sig och menar nu att timantalen avser flera personer. Tidningen skriver att förklaringen kan ifrågasättas eftersom det på andra fakturor timantalen har differentierats när fler personer varit inblandade och deras namn då angetts.

Stora summor har också betalts ut till PR-konsulterna för att skapa ett eget ”medieindiex” som uppges mäta hur effektiv regionens mediaexponering är. Bedömare som tittat på lösningen menar att den är ”helt meningslös” eftersom samma och bättre funktioner erbjuds färdiga mer användarvänligt och betydligt billigare av aktörer som MyNewsDesk.

Uppger sig sakna intern kompetens trots höga löner

Kritik mot upplägget gäller också hur PR-konsulterna tagit över uppgifter som centralt placerade personer inom Region Stockholm enligt vedertagen praxis ska hantera.

Expressen redovisar att hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson har en lön på 178 000 kronor i månaden medan kommunikationsdirektör Katarina Winell, har en månadslön på 147 300 kronor avdelningschefen för strategisk information, Eva Gezelius, kvitterar ut 95 800 kronor per månad och presschefen för hälso- och sjukvårdsförvaltningen och landstingsstyrelsens förvaltning Helena Miller 85 300 kronor i månaden.

Med löner på den nivån borde nödvändig kompetens kunna förväntas finnas internt menar granskarna. Men Hanna Fellenius på Region Stockholms kommunikationsavdelning motiverar utläggen på flera tiotals miljoner på externa kommunikationskonsulter med att ”funktionsområdet inte har kompetens in house i den omfattning som vi behöver”.

Konsulterna gör chefernas jobb

Enligt källor inom regionen som Expressen talat med är det höjdarna på PR-byråerna som har de verkliga chefsuppdragen, fattar beslut och basar över de anställda, inte de högavlönade personer som formellt innehar chefsbefattningarna. Kommunikationsdirektör Katarina Winell uppges exempelvis kunna luta sig tillbaka och överlåta chefandet åt Richard Sjöberg på Quattroporte som beskrivs som Katarina Winells ”privata handholder”. Winell och Sjöberg själva vill dock inte skriva under på den beskrivningen.

Motstridiga besked från politiska ledningen

För några dagar sedan var Region Stockholms högsta politiskt ansvariga, det moderata finansregionrådet Irene Svenonius inbjuden av Expressen att med oppositionsregionrådet Aida Hadzialic (S) debattera de omfattande besparingar och nedskärningar som verksamheterna nu tvingas göra. Svenonius nämnde då bland annat användandet av konsulter som något det skulle dras ned på.

På en specifik fråga om det inte vore billigare att anställa personal än att hyra in konsulter för 27 miljoner kronor plus moms om året, svarade finansregionrådet dock tvärtom att det inte är möjligt på grund av att anställningsstopp råder.

– Jag önskar att det vore möjligt att rekrytera mer egen kompetens, men under 2019 och 2020 har det varit stopp för rekrytering till kommunikationsfunktionen i regionledningskontoret.