➤ KRÖNIKA När Al Gore presenterade sin film om klimatet, byggde han mycket av sina slutsatser på den s.k. ”hockeyklubbsgrafen”. Den visar ett tämligen jämnt klimat sedan tusentals år. Men i vår tid gör den raka kurvan ett plötsligt hopp och visar drastiskt höjda temperaturer i nära framtid.

Den amerikanske klimatologen Michael Mann försåg FN:s klimatpanel med denna förment vetenskapliga rapport. Den grundar sig på modeller som visat sig stämma illa med verkligheten. Men den är grundbulten i all den klimatpropaganda vi sedan dess utsatts för. Allt som påstås om koldioxidens och människans påverkan på klimatet bygger på denna graf.

Den kanadensiske professorn Tim Ball ifrågasatte tidigt de FN-rapporter som byggde på Michael Manns rapporter. Till slut anmälde han Mann för bedrägeri. Mann i sin tur anmälde Ball för förtal. En långdragen rättegång inleddes.

Domstolen dömde Mann att presentera de rådata han hänvisade till. Han vägrade att lämna ut materialet. I dagarna kom till slut domstolens utslag. Man dömer helt till Tim Balls fördel och Mann tvingas betala miljonbelopp i rättegångskostnader. Han är alltså dömd för vetenskapligt bedrägeri.

Med tanke på vilka gigantiska effekter hans lögner givit upphov till – allt från ekonomiska till mänskliga – måste detta betraktas som ett av världens värsta bedrägerier. Eftersom nu klimatalarmisterna – även om de inte vill erkänna det – inser att hela deras s.k. vetenskapliga grund är falsk, tvingas de göra klimatlarmen till en närmast religiös fråga, bortom all vetenskap.

Tim Ball är inte ensam i sin kritik. Bara under 2018 publicerades över 500 vetenskapliga rapporter som är kritiska till FN:s klimatlarm. På punkt efter punkt bevisas att alla domedagsprofetior om jordens undergång om tio år beroende på klimatförändringar är felaktiga.

Med Greta som en ny Messias riskerar den blinda tron att övertrumfa förnuft och vetenskap. Klimatfrågan går före verkliga, allvarliga miljöproblem som människan faktiskt kan motverka. Klimatet rår vi inte på – det bestäms av solen.

Detta är en opinionstext. De åsikter och påståenden som förekommer i artikeln är skribentens egna.


Uppdatering: Är det jag eller den röda alternativsajten Aktuellt Fokus som blåljuger?

Sedan min krönika om skaparen av den s.k. ”hockeyklubbgrafen” Michael Mann publicerades har den vänsterradikala mediesajten Aktuellt Fokus uppmärksammat den med anklagelser om att jag blåljuger.

Det är denna graf som är grundbulten i hela den nu så totalt dominerande klimatreligionen. Som ersatt verklig vetenskap med tro. Jag kallar dess upphovsman Michael Mann för vetenskapsbedragare. Ja, värre med tanke på de enorma konsekvenserna, mänskligt och ekonomiskt som detta fuskverk har lett fram till. Inte minst i Sverige.

Här nedan bemöter jag Aktuellt Fokus anklagelser:

 • Aktuellt Fokus förnekar att Mann förlorat den långdragna rättegången mot Dr Tim Ball – vilken anklagat Mann för bedrägeri – som i sin tur anmälde Ball för förtal. Domstolsprotokollen från den kanadensiska domstolen fastslår utan tvekan att man dömt till Balls fördel PÅ ALLA PUNKTER. Vilket jag tolkar som att Ball haft rätt i sin anmälan om bedrägeri och att Manns anmälan om förtal tillbakavisats. Det ena kan ju inte dömas ut utan att det andra godkänns.
  .
 • Aktuellt Fokus påstår att rättegången fördröjdes i åratal beroende på Ball. Helt fel igen. Det var Mann som vägrade att lämna ut av domstolen krävda rådata. Oftast med argumentet att han inte hade tid! Det bekräftas entydigt av domarens förklaring till domen. Även den skrivelsen finns på domstolens hemsida.
  .
 • Aktuellt Fokus hävdar att efterlysta rådata fanns tillgängliga på Manns hemsida. Fel igen. Det gör de inte. Bara under 2018 har flera hundra vetenskapliga avhandlingar dömt ut ”hockeyklubbsgrafen” som ovetenskaplig. Utan tillgång till rådata kan andra forskare vare sig bekräfta eller falsifiera en teori. Då är det inte vetenskap!
  .
  Det som politikerna inom IPCC bluffar om – att 97% av alla klimatforskare är överens är alltså bara en obekräftad teori, byggd på felaktiga datamodeller och som inte bekräftats av en enda vetenskapligt genomförd mätning i verkligheten. IPCC har också sedermera indirekt erkänt detta genom att man bytt ut den kritiserade grafen mot en kurva som mer motsvarar verkligheten. (Man kan jämföra de båda graferna på bl.a IPCC:s hemsida. Sök annars på hockeyklubbsgrafen på Google)
  .
 • Aktuellt Fokus påstår att Mann inte ska betala de dryga rättegångskostnaderna. Fel igen. Domaren förklarar utförligt att Mann inte godtagbart och ursäktligt dröjt med att efterfölja kraven på redovisning och att detta leder till att Mann ska betala. Även denna text från domaren finns på domstolens hemsida.
  .
 • Aktuellt Fokus påstår att Balls egna advokater dömt ut hans anklagelser om bedrägeri. Att de sagt att Dr Balls hemsida inte syns vid sökning på Michael Mann och att det skulle innebära att han inte kraftfullt nog hade fog för bedrägerianklagelse. Det faller ju på sin egen orimlighet.
  .
 • Aktuellt Fokus påstår att jag fått mina uppgifter ”från bloggar som tillhör den amerikanska klimatförnekarrörelsen”. Där finns visserligen tonvis med sådan kritik, men det finns också massiv kritik från andra. Kolla till exempel klimatsans.se eller se några av SwebbTV:s lördagsintervjuer med Lars Bern och en rad andra framstående forskare. Till och med Greenpeace-grundaren Patrick Moore menar att klimatlarmen är ”historiens största bluff”.
  .
 • Aktuellt Fokus påstår – utan en enda källa – att SD:s klimatpolitik skrivits av klimatskeptiker i ”Stockholmsinitiativet” och näringslivets tankesmedja Timbro. Som om det inte skulle finnas klimatsansade människor nog bland SD:s egna led och som att Timbro skulle vara en oseriös och suspekt organisation.
  .
  Svenska folket delar inte Aktuellt Fokus glödröda klimatlarmande. En färsk undersökning från Yougov visar tvärtom att svenskarna är MINST oroade för klimatet av alla folk (36%). Indierna är de som oroar sig mest (71%). Undersökningen finns detaljerat redovisad på YouGovs webbplats.
  .
  Samtidigt är svenskarna det folk som kanske tvingas göra de största uppoffringarna under en vänsterregering under miljöpartistisk påverkan. Om vi så stängde Sverige helt skulle våra minskade koldioxidutsläpp ätas upp på några veckor av Kinas ökande utsläpp. Sverige står för en promille av de globala utsläppen av växthusgaser. Jag anser mig därför ha fog för att kalla Michael Mann för en av historiens värsta bedragare – å det svenska folkets vägnar.
  .
 • Aktuellt Fokus är snabba att dela ut nedsättande epitet till andra medier men lever inte själva upp till lägsta nivå av seriositet och neutralitet i sin vänsterradikalt selektiva nyhetsbevakning. Exempelvis berömmer man sig med att ha avslöjat att tre SD-politiker delat vad man anser vara en antisemitisk artikel i ”fascisttidningen” Nya Tider. Samtidigt förbigår man med tystnad att socialdemokrater i god Reepalu-anda skränat judefientliga ramsor i sina demonstrationståg, något som rapporterats av de flesta medier värda namnet.

Rolf Malm