Flottan på mer än 300 fartyg sågs för första gången sommaren 2020. Den storskaliga operationen, som varit höljd i dunkel, har sedan dess orsakat kontrovers för sina destruktiva fiskemetoder.

Vulkanskärgården som utgör Galápagosöarna är en provins tillhörande Ecuador och ligger ungefär 1 000 kilometer utanför fastlandet. Öarna finns med på Unescos lista över världsarv.

De kinesiska fartygen opererar ungefär 350 kilometer från öarna utmed den marina gränsen. Invånare på öarna kan inte se fartygen men lade ihop två och två då hundratals plastflaskor med kinesisk text på började flyta i land.

Miljöpåverkan och hotade jobb

Man oroar sig nu över flottans påverkan på miljön men även att den storskaliga operationen kan tömma vattnen på fisk vilket utgör levebrödet för många småskaliga fiskare på öarna.

Genom att använda sajten Global Fishing Watch har France24 kunnat fastställa att 350 fartyg har utfört storskaliga fisken i området sedan sommaren med bläckfisk som det primära målet.