aklagarmyndigheten_vakdtakt-barn
Inrikes

Fick sänkt straff och slapp utvisning efter 100 barnvåldtäkter – nu överklagas domen till HD

Publicerad 8/11/2020
Annons

I tingsrätten fälldes 46-årige Bekim Dzelili, serbisk medborgare med albanskt ursprung, för ett hundratal grova våldtäkter mot barn och dömdes till 13 års fängelse och utvisning. Hovrätten ömmade för våldtäktsmannen och upphävde utvisningen samtidigt som man drog av ett år på strafftiden. Nu överklagar Riksåklagaren Göta hovrätts dom till HD och kräver att Bekim utvisas efter avtjänat straff, vilket Dagens Juridik var först med att rapportera.

I tre års tid förgrep sig Bekim vid sammanlagt minst hundra tillfällen på ett barn till en närstående. Samtliga händelser bedömdes av Eksjö tingsrätt som antingen grov våldtäkt eller grovt sexuellt övergrepp. Bekim dömdes även för misshandel och olaga hot. Påföljden blev 13 års fängelse och utvisning utan bortre tidsgräns.

Överklagade och fick straffet sänkt

Bekim överklagade domen till Göta hovrätt som menade att tingsrättens dom varit för hård. Man drog därför av ett år på strafftiden, från 13 till 12 år, av vilka Bekim enligt gällande två tredjedelspraxis endast kommer att behöva avtjäna 8.

Det kan i sammanhanget nämnas att tingsrätten noterade att vart och ett av de hundra brotten betingar ett straffvärde på 4-5 års fängelse. På grund av de straffrabatter som tillämpas dömdes Bekim till 13 i stället för 400 eller 500 års fängelse. Men Göta hovrätt ansåg trots det att pföljden var för hård.

”Har rätt att känna trygghet här”

Hovrätten ansåg också att den lägre instansen tagit i för hårt när man beslutat om utvisning. Man undanröjde därför beslutet.

I motiveringen till detta skriver domstolen att Bekim som ”utlänning har rätt att känna trygghet här” och därför ”som utgångspunkt inte ska utvisas”. Detta beroende på att han vistats länge i Sverige, innehar permament uppehållstillstånd och anses ha ”svag anknytning till hemlandet”.

Hundra grova våldtäkter mot barn inte allvarligt nog för att utvisa

Hovrätten medger att Bekim ändå skulle kunna utvisas under förutsättning att ”synnerliga skäl” föreligger, exempelvis mycket allvarlig brottslighet. Men enligt domstolen når inte hundratalet våldtäkter mot barn, misshandel och hot upp till den nivån.

Att Bekim pratar bra svenska och har köpt hus i Sverige anser hovrätten också talar för att han ska få stanna. Man tror inte – trots att tillgänglig statistik pekar på motsatsen – att Bekim ska återfalla i pedofil brottslighet.

Riksåklagaren överklagar till HD

Riksåklagaren (RÅ) har nu reagerat på Göta hovrätts dom som man menar är uppseendeväckande och felaktig. Det är framför allt att hovrätten undanröjt utvisningen som RÅ har invändningar mot.

Man är orolig över att beslutet ska bli prejudicerande så att ännu färre grova utländska brottslingar än idag kommer att utvisas än idag. Domen överklagas därför till Högsta domstolen.

Om Högsta domstolen inte ger prövningstillstånd eller tar upp målet men inte ändrar Göta hovrätts beslut kan prejudikatet att inte utvisa grovt kriminella emellertid bli än starkare.

Göta hovrätts dom, inklusive underliggande dom från Eksjö tingsrätt, kan laddas ned och läsas på följande länk: Göta_HR_B_1631-20

authorimage

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1040Forskare: Smarta människor vaccinerade sig tidigare än andra
Annons