Invandringen har nu tagit över sjukvården som viktigaste frågan inför valet. ”Ofta en kombination av händelser eller nyheter som kan driva fram det här.”

20 procent, en uppgång med fem procentenheter sedan förra mätningen, anger invandringen som den viktigaste frågan inför valet – något som lär gynna Sverigedemokraterna då väljarna anser att partiet har den bästa invandringspolitiken, enligt Demoskops vd Anders Lindholm.

– De här frågorna, vad väljarna uppfattar som viktigast, är mycket känsligare än till exempel väljarströmmarna och speglar mycket det som är närvarande medialt och i debatten hemma. Nu finns det kanske ingen enskild händelse att peka på, utan det är ofta en kombination av händelser eller nyheter som kan driva fram det här, säger Lindholm.

Den omtalade broschyren från Socialstyrelsen om barnäktenskap är enligt Lindholm ett exempel på en sak som bidrar till att göra invandringsfrågan aktuell.

I marsmätningen var det sjukvården som låg på första plats. Denna har nu tappat fyra procentenheter och halkat ned till andra plats följt av Lag och ordning på tolv procent och Integration samt Skola och barnomsorg på tio procent vardera.

Sist kommer Försvaret på en procent.