Mattias Karlsson saknar fog för sin kritik mot Samhällsnytt

157 Shares

Sverigedemokraternas gruppledare i riksdagen, Mattias Karlsson, skriver på Facebook att han finner det ”tröttsamt med påstått Sverigevänliga medier som sprider samma ensidiga propaganda-alster och samma fulvinklingar som mainstream-media så fort man känner att det kan bidra till att underminera SD:s ledning”. Detta med anledning av delar i Samhällsnytts rapportering kring uteslutningen av Thoralf Alfsson. Facebook-inlägget innehåller fel i så väl sak som analys.

Som Mattias Karlsson mycket väl vet är vi på Samhällsnytt inte ”påstått” utan genuint Sverigevänliga. Allmänt delar vi Sverigedemokraternas värderingar och är oftast positiva till partiets praktiska politik.

Däremot är vi inte ett partiorgan för SD och förbehåller oss därför rätten att, när vi finner det påkallat, skriva kritiskt i de fall vi anser att partiet agerat på ett felaktigt eller klandervärt sätt. Det gjorde vi exempelvis när SD initialt ställde sig bakom skattefinansieringen av Public Service.

Partiledningen fick därigenom snabbt återkoppling på att man inte hade stöd för beslutet bland väljarna och kunde skyndsamt ändra sig och undvika att frågan eskalerade till allvarligare interna motsättningar. Mattias Karlsson kan förstås konspiratoriskt betrakta sådan kritik som ett uttryck för en agenda att ”underminera SD:s ledning”. Ett annat sätt att se på saken är att vi vill hjälpa partiet att bli ännu bättre.

Om Mattias Karlsson tänker efter lite så inser han också att motiveringarna i det uteslutningsbrev som Thoralf Alfsson erhållit och offentliggjort måste väcka frågor bland partiets väljare och aktiva och att det finns ett nyhetsvärde i att rapportera om dessa. Mer anmärkningsvärt än att vissa Sverigevänliga medier rapporterar är att andra som styrs och avlönas av SD varit helt tysta.

Att vara negativ till islamiseringen av Sverige och att peka ut massinvandring och liberal invandringspolitik som huvudorsaker till Sveriges negativa utveckling uppfattar nog de flesta SD-sympatisörer som kärnan i partiets politik. I uteslutningsbrevet framställs detta tvärtom som skäl för uteslutning ur partiet.

Det kan mycket väl vara så, som Mattias Karlsson i sitt Facebook-inlägg hävdar, att Thoralf Alfsson utesluts av andra orsaker än de som uppges i uteslutningsbrevet men det rätar inte ut några frågetecken kring de uppmärksammade formuleringarna, snarare ger det upphov till ytterligare frågor.

Om det är som Mattias Karlsson uppger, att Thoralf Alfsson uteslutits ”på grund av att han, vid sidan av hårt gräsrotsarbete, gång på gång de senaste åren brutit mot partiets kommunikationsplan på ett sätt som allvarlig skadat partiets anseende, för att han givit uttryck för ideologiskt avvikande uppfattningar och för att han inte bättrat sig trots upprepade tillsägningar”, undrar förstås vän av ordning varför inte i stället detta anges som skäl i uteslutningsbrevet.

Brevet uppvisar dessutom språkliga och grammatiska tillkortakommanden som ger ett oprofessionellt intryck. Alla har förvisso inte förlänats med gåvan att uttrycka sig i skrift men om ingen på partiet som har det ögat har kontrollerat brevet i språkligt avseende kan man undra om någon kontroll av vad som kommer till uttryck i brevet heller har skett. Varför satte exempelvis en förmodat erfaren tjänsteman som Charlotte Quick sin namnteckning under brevet om hon (som Mattias Karlsson hävdar) inte skrivit det och utan att reagera på vare sig språkdräkt eller innehåll?

Mattias Karlsson undrar i sitt Facebook-inlägg också varför Samhällsnytt inte låtit partiet yttra sig om brevet i stället för att skriva vad han betraktar som ”en ren partsinlaga”. Det är att flytta fokus från partiets agerande till budbäraren. En motfråga är varför SD:s pressavdelning nästan aldrig svarar när vi ställer frågor och varför personer i partiets högsta ledning eller deras pressekreterare oftast är snudd på omöjliga att nå för en kommentar.

Om Mattias Karlsson i stället för att skriva på Facebook hade kontaktat Samhällsnytt efter att den aktuella artikeln publicerats så hade vi naturligtvis publicerat även hans kommentarer och redovisat partiledningens inställning. För att framgent undvika att artiklar i Mattias Karlssons ögon antar karaktären av partsinlagor kanske vi gemensamt kan göra något för att upprätta bättre kommunikationskanaler mellan vår redaktion och partiet.

Mattias Karlsson hävdar i sitt Facebook-inlägg att Samhällsnytt inte skulle ha skrivit om den incident där Thoralf Alfsson uttryckt sig grovt i ett bråk med en SD-motståndare genom att imitera dennes förkärlek för att använda uttryck som ”knulla din mamma”. Även om Mattias Karlsson inte följer Samhällsnytts nyhetsflöde kontinuerligt så borde han ha uppmärksammat den LÄS MER-länk i den aktuella artikeln som hänvisar till en tidigare artikel där vi tar upp just detta.

Vi har dessutom skrivit ytterligare en artikel om uteslutningen av Thoralf Alfsson. Även den länkas till med LÄS MER i den aktuella artikeln. Den artikel som Mattias Karlsson reagerat på är alltså en uppföljare där vi uppmärksammar reaktionerna på uteslutningen och på det märkliga brevet. Det är detta som är nytt och artikeln ska alltså ses som en kompletterande del i nyhetsbevakningen kring uteslutningen av Thoralf Alfsson, inte som heltäckande. Och den som inte hängt med från början ges alltså tillfälle att uppdatera sig genom de två LÄS MER-länkarna.

Det finns därför ingen grund i att, som Mattias Karlsson gör i sitt Facebook-inlägg, ifrågasätta om Samhällsnytt har ett ärligt uppsåt eller konspiratoriskt spekulera i huruvida vi är Sverigevänner på riktigt eller bakom en Sverigevänlig mask tvärtom är i maskopi med vänsterliberal media i att skada Sverigedemokraterna.

Ska man spekulera i något kan det i stället vara varför Mattias Karlsson väljer att bita den hand som föder honom. Utan den Sverigevänliga rörelse på Internet som Samhällsnytt utgör en del av hade partiet inte varit där man är idag.

Och beträffande att sitta i knät på vänsterliberal media kan frågan vara mer relevant att ställa varför Mattias Karlsson och den övriga partiledningen och riksdagsgruppen så beredvilligt ställer upp för dessa till partiet grundmurat fientliga medier samtidigt som man är så otillgänglig för Sverigevänliga medier som Samhällsnytt.

Mattias Karlsson är när som helst välkommen att låta sig intervjuas, lämna skriftliga kommentarer, skriva debattartiklar och ha en fortlöpande kommunikation med Samhällsnytts redaktion med Sveriges väl för ögonen.

157 Shares
Kommentarer förhandsgranskas inte av Samhällsnytt och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Klicka här för att läsa våra kommentarsregler.