Sveriges bidragsfamiljer får ett extra bidrag utbetalt under valrörelsen. Den första utbetalningen gjordes i juli månad, och bidragsutbetalningarna kommer fortsätta fram till och med december i år.

Bidraget kallat ”tilläggsbidrag” och riktas till barnfamiljer, dock inte unga och studenter upp till 29 år, som redan har bostadsbidrag.

Tilläggsbidraget är på 25 procent av det bostadsidrag man redan får och betalas ut automatiskt.

– Det mesta man kan få i tilläggsbidrag är 1325 kronor, berättar Charlotta Jernström på Försäkringskassan för Samnytt.

Betalas ut fram till nyår

Det extra bidraget betalas ut tillsammans med bostadsbidraget den 27:e varje månad från juli fram till och med december. Som mest kan en familj således få 8000 kronor extra i bidrag under hösten och vintern.

Det är regeringen som har beslutat om tilläggsbidraget och anledningen är ”ökade priser på bland annat el, drivmedel och livsmedel”.

Ett likadant tilläggsbidrag betalades ut under andra halvåren 2020 och 2021. Då ansågs det behövas på grund av coronapandemin. Skattebetalarnas kostnad för det extra bidraget uppgår till mellan 500 och 600 miljoner kronor per år.