MP:s och V:s lösning är att gå emot vad som var avsikten och förlänga kontrakten. ”Det finns inga lediga lägenheter.”

På många håll i landet löper snart de tvååriga hyresavtal ut som man tecknat med asylmigranter med uppehållstillstånd och etableringsstöd som regering och riksdag genom den så kallade bosättningslagen tvingat kommunerna att ordna bostad åt.

I medierna kommer nu en strid ström artiklar där migranterna påstår att de kastas ut och är hjälplösa – senaste publicerades på måndagsmorgonen i Aftonbladet och i helgen skrev Samhällsnytt om hur bostadsministern var på besök i Lidingö där han krävde att kommuner ger migranter obegränsad förtur till bostad.

– Hur kan ni säga att ni tar socialt ansvar när ni kastar ut oss på gatan efter två år, frågade en av migranterna som förra måndagen stormade kommunfullmäktigesalen i Solna.

När fullmäktige på grund av tumultet sedan satte igång något senare än vanligt var det så fullsatt på åhörarläktaren att vakterna fick kontrollera att den maximalt tillåtna gränsen på 134 personer inte överskreds.

2016 anvisades 268 migranter till Solna och året därpå 307. I år minskar antalet till 215. Flertalet av dessa har placerats i modulbostäder där de sociala kontrakten löper på två år.

Redan nästa månad löper hyrestiden ut för några och till hösten en än större grupp.

Miljöpartiets och Vänsterpartiets lösning är att kräva att kontrakten på två år ska kunna förlängas för dem som inte lyckats ordna egen bostad – alltså samtliga.

– Jag förstår oron. Vi har varit emot systemet från början, det finns inga lediga lägenheter. Men vi jobbar hårt för att hitta lösningar. Nu ska vi försöka hitta ett bra upplägg för en fortsatt dialog, sa kommunalrådet Lars Rådén (M) med ansvar för integration och arbetsmarknad.