hedemora-kollage
Inrikes

”Miljonregn över Hedemora” blev förlust på 60 miljoner när statens invandringsbidrag togs bort

Publicerad 9/18/2019
Annons

Hedemora är en av de tio kommuner i Sverige som tagit emot flest migranter i förhållande till invånarantal. Det har fått omfattande konsekvenser för ekonomin. Glädjebeskeden för fyra år sedan när kommunen gick plus med 60 miljoner har förbytts i larm om budgetunderskott i samma storleksordning. Nu väntar omfattande nedskärningar i samhällsservicen.

Framför allt är det antalet socialbidragstagare i kommunen som ökat kraftigt och belastar kommunbudgeten hårt. En orsak är att många nyanlända övergått i socialbidragsförsörjning när de första två åren då man är berättigad till statligt finansierat etableringsstöd är till ända. Tidigare statliga bidrag till kommunen har försvunnit liksom de statligt finansierade så kallade extratjänster som införts som sysselsättningsåtgärd för nyanlända migranter.

Men även en ökad belastning på skolan har skapat merkostnader, liksom åtgärder för att hantera ett ökande drogmissbruk bland unga i kommunen och fler barn som far illa i dysfunktionella hemmiljöer.

Måste spara på vård, omsorg och hemtjänst
Nu väntar omfattande försämringar i servicen för Hedemoraborna. ”Det blir kännbart för invånarna”, konstaterar kommundirektör Annika Strand. Ett omfattande och brett sparprogram på 80 punkter har tagits fram – det handlar om nedskärningar på mellan 60 och 70 miljoner kronor om året fram till 2022.

Vård, omsorg och hemtjänst pekas ut som några av de områden där det nu blir försämringar. Tryggheten på gator och torg minskar också när de kommunalt finansierade nattpatrullerna försvinner.

Gick med 60 miljoner i vinst för fyra år sedan
Skillnaden är markant jämfört med 2015 då Hedemoras socialdemokratiska kommunalråd Ulf Hansson och Kristina Lundgren lät sig fotograferas brett leende i lokala Dalarnas Tidning. Anledningen till munterheten var de solskenssiffror kommunledningen då kunde uppvisa i budgeten – 60 miljoner kronor i överskott.

Kommunalråden uppgav att de kände sig som tomtemor och tomtefar på julafton. En stor del av förklaringen till den känslan och kommunens överskott var att man från sina partikollegor i regeringen fått störst bidrag av alla kommuner i landet ur den pengasäck på 10 miljarder kronor som öronmärkts i statskassan för att belöna de kommuner som tagit emot flest migranter.

Ingen glädje varar dock beständigt. Den tillfälliga ekonomiska vinsten av att vara en topp tio-kommun i migrantmottagande har nu förbytts i en inte lika tillfällig ekonomisk förlust av samma orsak som kommer att sträcka sig ett större antal år in i framtiden.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
788Man ihjälskjuten vid idrottsplats – ”Man vill flytta från Stockholm”
Annons