migrationsverket

Foto: Tomislav Stjepic.

Inrikes

Migrationshandläggare hanterade anhörigas asylansökningar – ”Mitt första jobb i Sverige”

Publicerad 12/30/2017
Annons

➤ En handläggare på Migrationsverket i Göteborg misstänks ha hanterat sina egna anhörigas asylansökningar. Mannen som själv är migrant uppger att jobbet som handläggare på Migrationsverket är hans första i Sverige. Trots brottsmisstankarna jobbar mannen kvar på myndigheten.

En chef på Migrationsverket upptäckte att mannen tagit emot anhörigas asylansökningar och i samband med det gjort obehöriga sökningar och registreringar i Migrationsverkets datasystem. Detta ska ha skett i somras.

Saken anmäldes till Migrationsverkets tillsynsenhet och personalansvarsnämnd och nu väntar eventuellt åtal för tjänstefel och dataintrång. Själv uppger mannen att han inte visste att det som handläggare på Migrationsverket var fel att hjälpa nära släktingar att få uppehållstillstånd i Sverige.

Sammanlagt ska det röra sig om fyra anhöriga vars ärenden mannen handlagt. Det framgår inte hur långt framskridna dessa ärenden är och vilka beslut som fattats i ärendena.

Enligt Förvaltningslagen anses en tjänsteman jävig om vederbörande handlägger ärenden som rör tjänstemannen själv eller närstående personer. Att göra det är inte tillåtet.

Det är heller inte tillåtet att använda Migrationsverkets datasystem för att göra slagningar eller annat i eget intresse. Det betraktas som en brottslig handling.

När en journalist på GP nyligen kontaktade handläggaren framkom att denne fortfarande har kvar sin tjänst på Migrationsverket. Till GP upprepar mannen att han inte visste att det var fel att hjälpa sina släktingar att få uppehållstillstånd. Att han var okunnig om detta beror enligt honom själv på att jobbet på Migrationsverket är hans första jobb i Sverige.

Om mannen fälls för brott kan han förlora jobbet, men han kan också få behålla det. På Migrationsverkets personalansvarsnämnd uppger man att man ser ”mycket allvarligt” på handläggarens agerande som rubriceras som grovt tjänstefel och att denne därför skulle anmälas till åtal.

Personalansvarsnämnden har fyra olika disciplinära åtgärder i sin arsenal med stigande skärpa. Dessa är: varning, löneavdrag, skiljande från tjänsten eller åtalsanmälan. Trots att mannen är föremål för åtalsanmälan som är en av de skarpaste åtgärderna har han alltså fått behålla sina uppgifter på myndigheten.

På Migrationsverket hävdar man att det är praxis att inte ta en handläggare ur tjänst, även om så här allvarliga jävsförhållanden misstänks föreligga. Man uppger vidare att det vid fällande dom i domstol finns möjlighet för personalansvarsnämnden att ge en person sparken.

En enhetschef på Migrationsverket säger dock till GP att det inte är säkert att man kommer att använda sig av den möjligheten i det aktuella fallet. Även om mannen fälls för brott kan han alltså få fortsätta arbeta kvar.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1044Forskare: Smarta människor vaccinerade sig tidigare än andra
Annons