invandrare-pa-marsch-migrationsverket
Inrikes

Migrationsverket: Syrier ska få stanna i Sverige trots förbättrat läge i Syrien

Publicerad 7/29/2019
Annons

I Migrationsverkets ”Verksamhet- och utgiftsprognos” för juli 2019 meddelar myndigheten att de nu gör en översyn av säkerhetsläget i Syrien. Men av någon anledning poängterar man att ett förbättrat säkerhetsläge inte kommer att påverka bedömningarna på de syrier som är här på temporära uppehållstillstånd.

I prognosen skriver Migrationsverket att läget förbättrats i Syrien:

Den preliminära analysen pekar på vissa tecken på stabilisering i delar av landet. Det antas leda till en lägre bifallsandel i syriska förstagångsärenden jämfört med den mycket höga nivån enligt nuvarande praxis.

Under de senaste åren har nästintill hundra procent av syriska asylsökande beviljats uppehållstillstånd i Sverige, efter ett beslut som myndigheten tog på egen hand i september 2013. Men även om säkerhetsläget förväntas ha förändrats till det bättre, menar Migrationsverket att syrier som har ett temporärt uppehållstillstånd inte ska påverkas.

En viktig slutsats i den preliminära analysen är att det förändrade säkerhetsläget i landet och det kommande rättsliga ställningstagandet i nuläget enbart bedöms påverka förstagångsärenden och inte förlängningsärenden för de syriska medborgare som tidigare beviljats skydd och tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige.

Vi når Andreas på Migrationsverkets presstjänst:

Det betyder att alla de syrier som är här på temporära uppehållstillstånd, deras chanser att få stanna kommer inte försämras om läget förbättras i Syrien?

– Nej, inte i nuläget. Det kan i framtiden kommer att generera ett nytt rättsligt ställningstagande men man ser i första hand att det kommer påverka förstagångssökarna.

Varför säger ni att det inte ska påverka de med temporära uppehållstillstånd?

– Det är ju den bedömningen man gör i nuläget.

Jo, men jag undrar ju varför man gör den bedömningen? Om de med temporära uppehållstillstånd nu berörs av det förbättrade läget, att de kan återvända, varför skulle inte det gälla för dem?

– Det är en rättslig bedömning man gjort. Jag skulle gissa på att det svaret kommer man få när en ny rättslig bedömning görs, vilket sker inom kort.

Jag antog att presstjänsten visste varför?

– Fortfarande är svaret att ett rättsligt ställningstagande är under framtagande därför kan vi inte kommentera det ytterligare.

Handlar det om dagar, veckor eller månader innan ställningstagandet kommer?

– Jag skulle gissa att det handlar om inom en månad eller två.

306 000 asyl och anhöriginvandrare väntas
Antalet ”förstagångsärenden”, alltså nya asylansökningar, tillsammans med ”anknytningsärenden”, alltså anhöriginvandring, uppgår under prognosperioden 2019-2022 till hela 306 000.

Det är motsvarande ett helt Malmö eller mer än halva Göteborg – i bara asyl- och anhöriginvandring.

Richard Jomshof (SD), reagerar på Twitter:

Redaktionen
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1044Forskare: Smarta människor vaccinerade sig tidigare än andra
Annons