Parallellt med att Centerpartiet meddelat att man stödjer den rödgröna regeringen i amnestin av 9000 afghanska ”ensamkommande”, beslutar Migrationsverket att samtliga eritreaner ska ges rätt att återförenas med anhöriga i Sverige. Myndigheten går därmed längre än vad Migrationsöverdomstolen beslutat.

Efter en dom i Migrationsöverdomstolen för några veckor sedan blev huvudregeln att eritreaner som har gjort sin identitet sannolik, exempelvis genom dokumentation eller DNA-test, ska beviljas främlingspass för att kunna resa till Sverige. Domstolen menade att det är farligt för anhöriga till flyktingar att be om pass på en eritreansk ambassad.

I sådana fall kan i stället ett främlingspass utfärdas, dvs på grund av skyddsskäl gentemot myndigheterna i hemlandet. Tidigare krävde Migrationsverket att eritreaner bevisar sin identitet genom att visa upp ett eritreanskt pass, men detta ändrade alltså Migrationsöverdomstolen nyligen.

Migrationsverket nöjer sig dock inte med den ändringen, utan går längre än vad domstolen beslutat och anser att regeln ska gälla inte bara de som är anhöriga till en flykting, utan samtliga eritreaner som har rätt att återförenas med anhöriga i Sverige.