Personer som begått våldsbrott och smuggling har tillåtits bli offentliga biträden till asylsökanden, enligt SR-programmet Kaliber.

Även personer som tafsat på klienter ska ha fått anställning. Migrationsverket menar dock att de inte ha resurser att kontrollera alla biträden de anlitar. Enligt Kaliber ska det handla om ett 50-tal personer som är dömda för brott.

Tidigare hade Migrationsverket en lista över biträden som bedömdes olämpliga men efter att Justititeombudsmannen kritiserat den så bedömde Migrationsverket att listan var olaglig och tog bort den 2016. Enligt SR ska myndigheten ha tagit upp problemet med regeringen och påpekat det viktiga i att kunna registrera kvalitet och kompetens samt registrera olämpliga personer.

Det är inte första gången kontrollmyndigheter och lagar kommer i vägen för myndigheter att optimera sin verksamhet eller beivra brott. Vid ett flertal tillfällen har olika länsstyrelser exempelvis sagt nej till kameraövervakning. Det omtalade rom-registret är ett annat exempel.

Migrationsverket har tidigare även gjort sig känt för omfattande korruption. Samhällsnytt har även tidigare skrivit felaktigt beviljade uppehållstillstånd.