Nu blir det enklare för uigurer och personer tillhörande ett antal andra muslimska minoriteter i Kina att söka asyl i Sverige. Anledningen är att Kina uppges förfölja muslimer.

I september förra året stoppade Migrationsverket utvisningar av uigurer till Kina. Den 25 januari publicerade myndigheten ett nytt ställningstagande i vilket man meddelar att uigurer och andra muslimska minoriteter från provinsen Xinjiang löper risk att förföljas och gripas eftersom muslimsk religionsutövning i praktiken är förbjuden.

Migrationsverket bedömer att det är sannolikt att en asylsökande från Kina som är muslim och uigur eller tillhör någon annan turkisk folkgrupp, samt har haft sin hemvist i provinsen Xinjiang i Kina, i normalfallet riskerar att placeras i omskolningsläger eller att utsättas för andra typer av ingripanden. Eftersom grunden för detta är personens tillhörighet till viss folkgrupp eller personens religiösa eller (tillskrivna) politiska uppfattning, är personen att anse som flykting.

Bakgrunden till utlåtandet är att myndigheten fått uppgifter att ett stort antal uigurer och andra muslimska minoriteter som kazaker och kirgizer blir föremål för sådana tvångsåtgärder utan någon rättegång.

Därför ska Migrationsverket nu betrakta uigurer och andra muslimska minoriteter från provinsen som flyktingar och därmed kommer personer från dessa grupper att beviljas asyl i större utsträckning. Det finns ingen exakt siffra över hur många kinesiska muslimer det kan komma att handla om. I Xinjiang lever det över 11 miljoner uigurer.

I Migrationsverkets ställningstagande anges även att asylsökande från Kina som tillhör någon av dessa folkgrupper och är muslim, men inte har haft sin hemvist i provinsen Xinjiang, sannolikt löper en något mindre men ej försumbar risk att utsättas för förföljelse.

I den senaste rapporten skriver Migrationsverket att Kina under våren 2017 började med omskolningsläger och att upp till en miljon människor hålls i dessa läger.