migrationsverket

Foto: Björn Bjarnesjö

Inrikes

Migrationsverket varnar – lättnad urholkar principen om reglerad invandring

Publicerad 1/12/2021
Annons

Enligt myndigheten riskerar regeringens förslag om att införa uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter, som är tänkt att vara en undantagsbestämmelse, att omfatta så många att det inte går att tala om ett undantag.

För att den migrationspolitiska kommitténs förslag förra året överhuvudtaget skulle kunna skickas ut på remiss var man tvungen att komplettera med bland annat ett förslag från Miljöpartiet. Detta innebär att det i stället för synnerligen ömmande omständigheter nu ska räcka med särskilt ömmande omständigheter för att få stanna i Sverige.

I sitt remissvar skriver Migrationsverket att uppehållstillstånd av humanitära skäl är avsett att vara en undantagsbestämmelse men att det på grund av de öppna formuleringarna skapas utrymme att väga in ett brett spektrum av omständigheter.

Myndigheten bedömer att att bestämmelsen med tiden inte längre kan komma att tillämpas bara i undantagsfall och efterlyser bättre vägledning kring vilka faktorer som ska vägas in i bedömningen.

Särskild anknytning

Ytterligare ett område man menar är alltför oklart är uppehållstillstånd för vuxna som fått en särskild anknytning till Sverige. Då kommittén föreslagit att huvudregeln i fortsättningen ska vara tillfälliga uppehållstillstånd, föreslår regeringen att särskild anknytning även ska gälla för personer med tillfälliga uppehållstillstånd.

Detta ska gälla om ”förhållandet framstår som seriöst och har etablerats redan i hemlandet”. Avsikten med tillägget är att underlätta bland annat för personer av samma kön som inte kunnat leva i samboförhållande i hemlandet. Men enligt förslagets utformning går det inte att beakta varför ett par levt åtskilda. Detta riskerar enligt Migrationsverket leda till att förslaget så som det är utformat i dagsläget kan komma att omfatta fler grupper än de som det syftar till att omfatta.

Reglerad invandring

Migrationsverket varnar för gränsdragningsproblem och efterlyser förtydliganden och en konsekvensanalys av förslagen samt konstaterar att ökade möjligheter att få uppehållstillstånd utan skyddsbehov ”utgör undantag från den grundläggande principen om reglerad invandring”.

– Ju längre tid en person befinner sig i landet desto starkare anknytning får han eller hon till Sverige. Därför tror vi att allt fler över tid kan komma att omfattas av bestämmelsen och att den därmed med tiden inte kan betraktas som den undantagsbestämmelse den var tidigare, säger Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Andreas Nilsson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1073Ökad russofobi i spåren av Ukrainakriget – ortodoxa kristna nekas handla
Annons