Räkningen för de internationella insatserna i skogsbränderna i Västmanland 2014 landade på 20,5 miljoner kronor. Inte heller denna gång är insatserna gratis.

Hjälpen till de svenska skogarna har under de senaste veckorna kommit från bland annat Polen, Litauen, Tyskland, Frankrike och Danmark.

Efter insatsen får MSB en faktura medan räkningen för det svenska stödet går till berörda kommuner som i sin tur ansöker om bidrag från MSB.

Bara att hålla det italienska brandsläckningsflyget i beredskap under åtta dagar kostar upp till två miljoner, sedan tillkommer kostnaden för varje flygning.

Just det italienska brandflyget har slagit rekord och genomförde 190 skopningar på tre timmar.