Lagen som Miljöpartiet drev igenom tillsammans med S, V och C, vilken gav tusentals afghaner utan asylskäl rätten att stanna kvar i Sverige och studera, medger man nu har orsakat en ”väldigt beklaglig situation”. Detta vill man nu lösa med ännu en ny lagstiftning som säkerställer att afghanerna får stanna permanent.

I mars 2018 avstyrkte lagrådet lagen samtidigt som man konstaterade att ”gränsen här har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas”. Att det slutgiltiga målet från första början varit att samtliga som omfattas av lagen ska få stanna bekräftades nyligen då Miljöpartiet i riksdagen motionerade om amnesti för afghanerna.

LÄS ÄVEN: Svidande kritik mot gymnasielagen – SKL: ”Lagen har kortslutit sig själv”

När farhågorna om lagen nu besannats kallar Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Rasmus Ling situationen ”väldigt beklaglig” och efterlyser åtgärder för att se till att afghanerna får tillgång till rätt slags utbildningar.

– Ett stort problem är att det i flera kommuner inte finns tillräcklig kunskap om den här lagen. Studievägledarna vet inte alltid, och många har fått felaktiga råd eller råd där gymnasielagen inte beaktas, säger Anders Roos, jurist på Skåne stadsmission till Svenska Dagbladet.

Ling medger samtidigt att man såg problem med lagen redan då man tryckte på för att få igenom den i riksdagen.

– Vi visste att det fanns problem med lagen när vi tog fram den. Sedan var vi två partier som ville olika. Det blev en kompromiss. Vi hade helst sett permanent uppehållstillstånd för den här gruppen.

Enligt lagen behöver den som fått uppehållstillstånd hitta en tillsvidareanställning eller en lång tillfällig anställning högst sex månader efter avslutad utbildning. Misslyckas man med detta ska man utvisas. Detta vill Miljöpartiet förhindra genom att eventuellt införa ännu en ny lag.

LÄS ÄVEN: Miljöpartiet motionerar om amnesti för ’ensamkommande’ afghaner

– Om vi får en situation där många har bott länge i Sverige och har fullgjort en gymnasieutbildning vill vi se en lösning så att de ska kunna stanna. Det kan röra sig om en ny lagstiftning.

Enligt Ling skulle en möjlighet kunna vara att utforma humanitär skyddsgrund, vilket S, MP, C och L enligt januariavtalet ska utreda som ny asylmöjlighet, så att afghanerna omfattas.