Betalstation_hellden
Inrikes

Miljöpartiets chockhöjning av trängselskatten slår hårt mot åkerinäringen

Publicerad 8/7/2019
Annons

Miljöpartiet, som bestämmer över trafikpolitiken i Stockholm, har drivit igenom att trängselskatten ska chockhöjas med 30 procent från årsskiftet. Från den ekonomiskt redan hårt pressade svenska åkerinäringen kommer kritik mot beslutet.

Tidigare hårt kritiserade trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) anser att det körs för mycket bil i Stockholm. Att passera in till eller ut från staden ska nu därför bli avsevärt dyrare. Från årsskiftet höjs den högsta avgiften för en enda passering från 35 till 45 kronor och maxavgiften för ett dygn från 105 kronor till 135 kronor.

Avgiftshöjningen på 30 procent står samtidigt inte i proportion till trafikökningen på mindre än en procent. Men Helldén försvarar den drastiska höjningen med att staden behöver pengar till att bygga ut stadens infrastruktur.

Det framgår samtidigt inte om avgifterna har öronmärkts för sådana lokala ändamål genom överenskommelse med regeringen – miljarderna från trängselskatten går inte till stockholmarna utan in i statsbudgeten.

Höjningen är den senaste i raden av flera. För bara ett par år sedan fördubblades trängselskatten i Stockholm genom höjningar och att tidigare avgiftsfria dagar slopades.

Åkerinäringen kritisk
För en den svenska åkeribranschen – som på grund av osund EU-konkurrens från oseriösa åkare i låglöneländer arbetar med små ekonomiska marginaler – blir avgiftshöjningarna en svår smäll. Det handlar om hundratusentals kronor om året för ett åkeri med 10-20 fordon i drift.

Johan Nyblom är vd för åkeriföretaget Widrikssons och starkt kritisk till Miljöpartiets senaste pålagor. Han menar att det inte bara lägger sten på bördan rent ekonomiskt för åkeriföretagen utan också är kontraproduktivt för den omställning till förnybar energi som MP säger sig vilja se.

Följden kan bli att åkerierna för att få ned antalet in- och utpasseringar väljer bort biobränsledrivna fordon som klarar mindre last och ökar användningen av bensin- och dieseldrivna bilar med högre lastkapacitet.

Når inte klimatmålen
Enligt Daniel Helldén är det dock ”otroligt olyckligt” att biltrafiken till och från innerstaden ökar. Det innebär att de ”klimatmål” beträffande utsläpp av koldioxid som partiet satt upp inte uppnås.

Miljöpartiet har i stadsfullmäktige fått igenom en avsiktsförklaring att biltrafiken i Stockholm ska minska, men nu ökar den alltså i stället något. Det framgår inte hur den politiska ambitionen att minska trafiken harmonierar med stadens aktiva politik för att få staden att växa kraftigt. Befolkningen i Stockholm stad ökar varje år med cirka 20 000 invånare.

Fler höjningar att vänta
Helldén aviserar samtidigt ytterligare kommande trängselskattehöjningar, utöver de som träder i kraft vid årskiftet. Dessa ska enligt trafikborgarrådet dessutom kombineras med höjda bensinpriser.

– Trängselskatten ska ju höjas igen 2020, men de behöver regleras ännu mer samtidigt som bensinpriset höjs.

Bil i Stockholm endast för ekonomiskt privilegierade
Enligt Helldén är det högkonjunkturen som ställt till det. Den har medfört att vanliga stockholmare med lägre inkomster fått råd att köra bil i större utsträckning. Med de nya avgifts- och bensinprishöjningarna vill trafikborgarrådet återställa den tidigare ordningen med bilkörning i Stockholm som ett privilegium för höginkomsttagare.

Den ambitionen har även kommit till uttryck i andra förslag från Helldén och hans partikollegor, bland annat att den som äger en bensin- eller dieseldriven bil som är äldre än tio år inte ska få köra den i Stockholm. I vissa zoner i staden vill MP att endast elbilar som Tesla ska få köras.

LÄS ÄVEN: Bensinbilar tillverkade innan 2009 och diesel på väg att förbjudas i Stockholm

Kritik för aktivistisk förvaltning och feministisk snöröjning
Helldén fick för en tid sedan stor uppmärksamhet efter att han sparkat stadens trafikdirektör, Jonas Eliasson. Orsaken till att Eliasson tvingades gå var att han protesterat mot den politisering av Trafikkontoret som Helldén drivit igenom i strid med hur myndighetsutövning ska bedrivas.

LÄS ÄVEN: Stockholms trafikdirektör avskedas av MP – för att han inte ville politisera trafikkontoret

Skarp kritik har även riktats mot den ”feministiska snöröjning” som Miljöpartiet i Stockholm drev igenom. Fokus skulle läggas på plogade cykelbanor på bland annat Södermalm eftersom man menade att män kör bil medan kvinnor cyklar.

Reformeringen ledde till att snöröjningen i Stockholm havererade till kaos och inte fungerade överhuvudtaget för vare sig fotgängare eller gatutrafikanter. Staden blev nedringd med tusentals klagomål i veckan.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
857Ökad russofobi i spåren av Ukrainakriget – ortodoxa kristna nekas handla
Annons