Förslaget bakom att Länsstyrelsen på Gotland vill bilda ett nytt naturreservat, som innebär ett stopp för Cementas kalkbrytning, står en kvinna som precis varit en av Miljöpartiets ledande företrädare under två mandatperioder i regionfullmäktige.

På måndag tar det stopp för Cementas kalkbrytning på Gotland då regeringen inte hinner fatta något beslut innan det nuvarande tillståndet löper ut den 1 november.

LÄS ÄVEN: Regeringen lät studentuppsats åsidosätta 40 års forskning om slutförvar av kärnavfall

”Bästa presenten” skriver den kvinnliga miljöpartisten på Facebook då Högsta domstolen på samma dag som hennes 45:e födelsedag meddelat ett slutgiltigt nej och därmed avgjort konflikten kring företaget Nordkalks planerade brytning av kalksten i Ojnareskogen på norra Gotland.

Trots att hon lämnat regionfullmäktige deltar hon alltjämt i kampanjarbete och delar liksom sin man Miljöpartiets innehåll på sociala medier. Tillsammans jobbar de på naturvårdsenheten på Länsstyrelsen Gotland.

Det var 45-åringen som i egenskap av ansvarig naturvårdshandläggare i oktober skickade ett brev till Cementa där hon meddelade att ”Länsstyrelsen avser att geografiskt utöka naturreservatet Filehajdar”. Det är i områdets östra del som Cementa bryter den sten som används för att producera runt 75 procent av all cement som används i Sverige. Länsstyrelsens brev till Cementa skickas helt utan föregående dialog.

Nipsippa

I centrum står ranunkelväxten nipsippa som Länsstyrelsen säger sig vilja skydda, detta trots att den trivs bäst och växer rikligt i bland annat Ryssland, Kina och stora delar av Nordamerika och således inte är speciellt hotad.

LÄS ÄVEN: Rapport om konsekvenserna av Cementas stopp mörkades av näringsdepartementet

Svenska Dagbladets Peter Wennblad ringer kvinnans chef och frågar ifall de diskuterat om hennes opartiskhet i ärendet kan ifrågasättas med tanke på hennes partiengagemang och publika ställningstaganden kring kalkbrytning, blir svaret: ”Nej.”