tiggeri

Foto: Samhällsnytt.

Inrikes

Moderat utspel: Förbjud gatutiggeri i hela landet

Publicerad 9/5/2017
Annons

➤ DET HITRESTA TIGGERIET Nyligen infördes ett förbud mot gatutiggeri i skånska Vellinge. Nu vill Moderaterna se ett liknande förbud på nationell nivå.

Det är Moderaternas rättspolitiske talesperson Tomas Tobé som i ett utspel säger att Sverige inte kan vara öppet för alla människor i Europa som befinner sig i en utsatt position. Förslaget om ett nationellt tiggeriförbud ingår i ett kriminalpolitiskt handlingsprogram som ska behandlas på Moderaternas partistämma i mitten av oktober.

Tobé anser att förbudet är nödvändigt som ett led i att sätta press på de hitresta tiggarnas hemländer, främst Rumänien och Bulgarien att ta socialt ansvar för sina egna medborgare. Från dessa länder har man också tidigare uttryckt en önskan om att Sverige och andra länder inför ett förbud eftersom de rumänska och bulgariska myndigheterna där har svårt att nå sina medborgare när dessa sällan befinner sig i hemlandet.

Moderaterna vill bryta den utveckling mot normalisering av gatutiggeri som skett i Sverige på senare år. Tiggare från andra länder – främst romer från Rumänien och Bulgarien – som en del av gatubilden i Sverige behöver stoppas, säger Tobé.

Moderaterna har tidigare gjort liknande utspel som de sedan inte genomfört trots möjlighet till parlamentarisk majoritet för ny lagstiftning. Många menar också att nya lagar egentligen inte behövs för att stoppa det hitresta gatutiggeriet. Det skulle räcka med att redan befintlig lagstiftning tillämpades – ordningsstadgar, tillstånd för insamling av pengar, skattskyldighet, EU-regler om längsta vistelsetid i Sverige, insatser mot de olagliga läger som tiggarna uppför osv.

Sverigedemokraterna har länge krävt att det hitresta tiggeriet förbjuds på nationell nivå. När partiet för en tid sedan genomförde en affischkampanj i Stockholms tunnelbana för att skapa opinion kring frågan, vandaliserades kampanjen av aktivister från den autonoma vänstern.

Det har på senare tid också belagts att det hitresta gatutiggeriet i stor utsträckning är organiserat med romska hövdingar i toppen som tar en hög procent på vad tiggarna får in och där attraktiva gatuplatser i Sverige ”hyrs ut” till tiggarna.

Våld mellan rivaliserande tiggarligor har också blivit vanligare i takt med att konkurrensen om svenskarnas givmildhet hårdnat. Tiggeriet har av samma skäl också blivit mer aggressivt och påträngande. Man sitter inte längre bara still med en mugg bredvid sig, utan antastar svenskar på bland annat uteserveringar, t-banor och pendeltåg.

En omfattande kriminalitet har också konstaterats som något som bedrivs parallellt med gatutiggeriet. De kunde bland annat en norsk dokumentär gjord av den norska motsvarigheten till SVT Uppdrag Granskning avslöja, en dokumentär som SVT av oklara skäl inte vill sända.

Från Miljöpartiet är reaktionerna på det moderata förslaget starkt negativa. Partiets migrationspolitiska talesperson Maria Ferm kallar förslaget för ”en ovärdig politik” och menar att ett förbud mot att tigga skulle beröva människor i utsatthet och fattigdom den enda möjlighet till inkomst de har.

Kritikerna menar också att ett tiggeriförbud riskerar öka intoleransen mot romer. De som välkomnar ett förbud anser tvärtom att det är tiggeriet och alla de problem och olägenheter detta skapar i den offentliga miljön som driver fram ökad intolerans mot den romska folkgruppen.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1073Ökad russofobi i spåren av Ukrainakriget – ortodoxa kristna nekas handla
Annons