Sifos februarimätning bli ännu en opinionsundersökning där Moderaternas framgångar efter partiledarbytet tycks ha klingat av. Istället är det Annie Lööf och Centern som går starkast framåt.

V 7,2 (-0,5)
S 27,3 (-0,5)
MP 4,6 (+0,5)
SD 16,2 (±0,0)
C 10,5 (+1,7)
L 5 (-0,1)
KD 2,8 (-0,1)
M 23,8 (-0,6)

9 878 personer intervjuades under perioden 5-15 februari.