Tomas Tobé

Foto: Frankie Fouganthin.

Inrikes

Moderaterna dammar av gamla medborgarskapskrav

Publicerad 9/7/2017
Annons

➤ MEDBORGARSKAP I en debattartikel på DN Debatt skriver Moderaternas rättspolitiske talesperson och justitieutskottets ordförande, Tomas Tobé, att hans parti vill skärpa kraven för att bli svensk medborgare. Många av kraven är identiska med vad Moderaterna aviserade på DN Debatt redan 2009 men sedan inte genomförde trots att man var i regeringsställning.

Skärpningarna handlar bland annat om krav på kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället. För att få svenskt medborgarskap ska prov avläggas som visar att man uppfyller kraven. Även krav på egen försörjning som en förutsättning för medborgarskap – ett krav som många felaktigt tror redan finns – vill Moderaterna utreda.

De vill också att det ska ta längre tid för migranter att få svenskt medborgarskap, som huvudregel sju år. För statslösa och flyktingar ska det kunna gå något snabbare, sex år.

Denna förlängda tid för att erhålla svenskt medborgarskap ska samtidigt enligt M-förslaget kunna förkortas avsevärt. Genom att visa att man försörjer sig varaktigt genom eget arbete och att man lärt sig svenska språket, ska upp till tre år kunna dras av från huvudregelns sju. Moderaterna kallar detta för ”integrationsbonus”.

Vill även utreda indragna medborgarskap
Partiet vill även utreda om ett beviljat medborgarskap ska kunna återkallas i vad man kallar ”särskilt allvarliga fall”. Som exempel anger man bland annat terrorbrott. Sådana förslag har tidigare endast Sverigedemokraterna föreslagit, första gången 2014. Moderaterna vill dock inte, till skillnad från SD, införa möjligheten att återkalla medborgarskap som erhållits genom att lämna falska uppgifter.

Moderaterna uppger att man bedömer att en grundlagsändring krävs för att återkallelse av ett förvärvat svenskt medborgarskap överhuvudtaget ska bli möjlig.

Som en del av M-förslaget ska det i framtiden också kunna utdömas mer kännbara straff för den försöker ta sig in i Sverige med falska pass och ID-handlingar. Däremot nämns inget om straff för den som kastar sitt pass och sina ID-handlingar och försvårar för Migrationsverket genom att lämna felaktiga uppgifter. Detta är sedan länge det vanligaste sättet att ta sig in i Sverige. Uppemot nio av tio migranter gör på det sättet utan någon rättslig påföljd.

Röstade nej till liknande förslag
Vid sidan av att Moderaterna inte i regeringsställning genomförde någon av det man föreslog 2009, har partiet också haft möjlighet att ställa sig bakom motioner i riksdagen från bland annat Sverigedemokraterna med samma inriktning. De har dock hittills röstat nej till sådana förslag i Riksdagen.

Samhällsnytt har sökt Moderaterna för en kommentar.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
615Samnytt under hård attack med nya stämningar – varför alla Sverigevänner bör stötta
Annons