➤ I Ipsos novembermätning förblir Moderaterna större än Sverigedemokraterna, även om gapet krympt något sedan förra månaden.

V 8 (+1)
S 28 (-2)
MP 5 (-1)
SD 16 (+1)
C 11 (+1)
L 5 (-1)
KD 3 (±0)
M 21 (-1)

1 614 personer intervjuades under perioden 9-19 november.