Fyra års sluten ungdomsvård. Det blir straffet för 16-årige Fabian Andreasson Lundell som i oktober förra året högg ihjäl 15-årige Henrik Myllykoski Olani i Alingsås.

15-årige Henrik anmäls försvunnen den 3 oktober förra året sedan han inte kommit hem kvällen innan. Fem dagar senare hittas hans döda och svårt sargade kropp i Säveån i utkanten av Alingsås.

Här hittas Henrik död. Foto: Polisen

Rättsläkaren konstaterar att Henrik knivhuggits minst 140 gånger.

”Fuck Aina”

Parallellt med letandet efter Henrik, som de första dagarna misstänks ha utsatts för människorov, pågår jakten på tänkbara gärningsmän. Bland annat hämtas en man med utländsk bakgrund in för förhör då han anses ha visat lite väl mycket engagemang i letandet efter Henrik.

Den mannen visar sig emellertid vara oskyldig, och istället riktas misstankarna mot en annan person: 16-årige Fabian Andreasson Lundell som är en bekant till Henrik.

Fabian är visserligen ostraffad, men han är känd av myndigheterna sedan tidigare och har varit föremål för LVU-omhändertaganden. Han uppges ha ”begått allvarliga våldsbrott samt uppträtt hotfullt, aggressivt och impulsivt”, står att läsa i en handling från socialnämnden.

Vid en husrannsakan påträffas ett anteckningsblock där 16-åringen bland annat skriver ”Fuck staten! Fuck samhället! Fuck Aina! Fuck Socialen!”

Faksimil

”Så spårar det ur”

En hel del blodstänk från Henrik Myllykoski Olani påträffas på kläder som tas i beslag hemma hos Fabian Andreasson Lundell. I förhör erkänner 16-åringen, till slut, i fjärde förhöret att han dödat Fabian. Han hävdar att detta gjorts i självförsvar.

– Så drar jag fram kniven så, ja, så spårar det ur, förklarar han.

En förklaring som Alingssås tingsrätt inte tror på. I synnerhet inte med tanke på det stora antal knivhugg Henrik utsätts för, vilket bedöms ha tagit flera minuter.

Domstolen skriver att ”det som med säkerhet kan sägas är att det är en stor fysisk ansträngning för en person att utdela 140 knivhugg utan att emellanåt ta pauser”.

Foto: Polisen

Fyra års sluten ungdomsvård

Nu döms Fabian Andreasson Lundell för mordet på Henrik Myllykoski Olani till fyrs års sluten ungdomsvård.

Fabian bedöms enligt en rättspsykiatrisk undersökning inte lida av en så pass ”allvarlig psykisk störning” att det finns förutsättningar för att överlämna honom till rättspsykiatrisk vård.

Utredningen har inte lyckats klarlägga något motiv till det brutala mordet.

”Om det berott på att han ansetts sig ha utsatts för någon oförrätt eller om han haft något planlagt motiv för sitt agerande går således inte att slå fast, vilket för inte minst Henrik Myllykoski Olanis familj givetvis måste vara frustrerande”, skriver Alingsås tingsrätt i sin dom.