Polismannen Nadim Ghazale och justitieminister Morgan Johansson, har anmälts till Justitieombudsmannen (JO), Justitiekanslern (JK), Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Avdelningen för särskilda utredningar inom polisen (SU) för en rad brott. Om ingenting sker hotar anmälaren vända sig till Europadomstolen.

Den från Libanon invandrade polismannen Nadim Ghazale har efter sitt sommarprat i statsradions P1 uppmärksammats och kritiserats för diverse inlägg i sociala medier där han bland annat jämfört judar med cancer och hetsat grovt mot Sverigedemokrater. Justitieminister, migrationsminister och ställföreträdande statsminister Morgan Johansson (S) ryckte snabbt ut och gav sitt stöd till Ghazale och menade att kritiken ”är bara att bortse ifrån”. Även polismyndigheten har uttalat fortsatt förtroende för Ghazale.

Ghazale polisanmäldes redan 2017 av författaren och journalisten Katerina Janouch för sina rasistiska påhopp i sociala medier. Anmälan lades dock ner. ”Kan en sverigedemokrat, en kvinna, en jude, känna sig trygg med en polis som Ghazale?”, undrar Janouch på sin blogg Katerina Magasin.

LÄS ÄVEN: Morgan Johanssons stöd till Ghazale efter antisemitism-kritiken: ”Bara att bortse ifrån”

Bryter mot polisförordningen

Nu har Jenny Nilsson, som beskriver sig som nationalkonservativ, gjort en personlig anmälan mot både Nadim Ghazale och Morgan Johansson, ställd till Justitieombudsmannen (JO), Justitiekanslern (JK), Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Avdelningen för särskilda utredningar inom polisen (SU). I en längre tråd på Twitter redogör hon för sin anmälan.

Bland annat skriver Nilsson att brottsanmälan för Ghazale gäller kränkning, ärekränkning, diskriminering av nationalitet/etnicitet och diskriminering på grund av politiska åsikter. Justitieministern inkluderas som medbrottsling för ärekränkning, skyddande av brottsling samt anmäls för brott mot regeringsformen (grundlag).

I anmälan refererar Nilsson till polisförordningens regler gällande kontakter med allmänheten: ”En polisman ska vid kontakter med allmänheten uppträda på ett sätt som inger förtroende, visa behärskning samt agera så hänsynsfullt som möjligt”. Detta menar hon att Ghazale, som i sociala medier framhäver sin roll som polis, uppenbart bryter mot.

LÄS ÄVEN: Polischefen: Vi har ”absolut” förtroende för Nadim Ghazale

Likhet inför lagen ifrågasätts

”Hur ska vi ha förtroende för en polis och en justitieminister, och därmed samhällets myndigheter, när de öppet offentligt kränker, hatar och förtrycker oss”, frågar Nilsson i sin anmälan. Hon påpekar att ingen utredning, varning eller ens avståndstagande från polismyndigheten har gjorts gällande Ghazales offentligt vädrade åsikter.

Justitieministerns uttalade stöd för Ghazale menar Nilsson bland annat inskränker yttrande- och åsiktsfriheten, då alla som sympatiserar med SD utmålas som rasister och därför riskerar att utsättas för hot och våld.

Enligt regeringsformen ska likhet inför lagen råda och människors lika värde respekteras på alla områden. Detta anser Nilsson att både polismannen Ghazale och justitieministern i sina respektive myndighetsutövande bryter mot. Nilsson skriver på Twitter att hon har låga förhoppningar om att hennes anmälan kommer ge något resultat i Sverige men skriver att hon i så fall avser att gå vidare till Europadomstolen.