mordbrand-moske-vivalla-847734
Inrikes

Moskébrännare i Örebro döms till rättspsykiatrisk vård

Publicerad 3/23/2018
Annons

20-årige Cristian Soriano Figueroa, som åtalats för mordbrand mot moskén i det socialt och kriminellt hårt belastade ’utanförskapsområdet Vivalla i Örebro, döms av Örebro tingsrätt till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Utlåtandet från Rättspsykiatriska avdelningen vid Huddinge sjukhus kom i onsdags och dom meddelades på fredagen. Enligt sinnesundersökningen led Figueroa av en allvarlig psykisk störning
vid tillfället för branden, en störning som fortfarande kvarstår och som bedöms innebära en förhöjd risk för att han ska återfalla i allvarlig brottslig verksamhet.

Det var en påföljd som åklagaren i målet, Karl-Erik Antonsson, yrkat på. Figueroa själv har däremot motsatt sig vård och sagt sig hellre vilja avtjäna ett fängelsestraff. Domen innefattar förutom grov mordbrand också åtalspunkten olaga hot. Om en fängelsepåföljd utdömts hade strafftiden varit minst sex år, skriver domstolen.

För rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning finns ingen vare sig kortaste eller längsta tid eller koppling till den påföljdstid som en fängelsedom skulle ha medfört. Personen släpps i stället ut när han eller hon bedöms vara frisk. Genomsnittstiden ligger på cirka fyra år, vilket i genomsnitt också är en kortare tid jämfört med den fängelsepåföljd brottet annars skulle ha inneburit.

Figueroa har suttit häktad sedan han greps och ska kvarstanna i häkte tills domen vunnit laga kraft och straffet ska börja avtjänas. Det är oklart om Figueroa kommer att överklaga domen.

Det var i september förra året som Figueroa tillverkade ett antal brandbomber med vars hjälp han satte moskén i Vivalla i brand. Delar av byggnaden totalförstördes. Kostnaderna för försäkringsbolaget har bedömts uppgå till 20 miljoner kronor.

Figueroa arbetade själv som volontär och vaktmästare i moskén efter att han 2015 konverterat till islam efter påtryckningar från sin muslimska flickvän och hennes släkt. Efter att han försökt tillfoga flickvännen brännskador med bensin – ett brott som inte förefaller ha polisanmälts – tog förhållandet slut. Figueroas intresse för islam klingade då av.

Figueroas motiv för att sätta eld på moskén har inte kunnat klarläggas. Själv har hat uppget han att han tvingats till mordbranden av okända män, men det finns inget i den starka bevisningen som stödjer detta och domstolen skriver att man betraktar berättelsen som en efterhandskonstruktion i syfte att undgå straff.

Några dagar tidigare hade Figueroa utfört en liknande handling inne i en tobaksaffär i området men då inte fullbordat brottet genom att tända på. Han ska vid det tillfället också ha uttalat hot mot butikens anställda. Som motiv har Figueroa uppgett ilska över att han inte fått handla på krita i butiken.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
782Polismästarens uppmaning till svenskarna: Bilda medborgargarden
Annons