slöja niqab burka
Inrikes

Muslim förlorade bidrag efter vägran att ta jobb – kräver diskrimineringsersättning

Publicerad 5/12/2020
Annons

Efter att kvinnan ansett sig förhindrad att ta det arbete hon anvisats till som skogsskötare på grund av sin religion ansåg arbetsförmedlingen att hon misskött sina åtaganden och återkallade jobb- och utvecklingsgarantin. Diskriminering, menar Byrån mot diskriminering i Östergötland som stämmer myndigheten.

Det var våren 2018 arbetsförmedlingen återkallade kvinnans anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin, detta efter att hon gjort klart att hon som muslim inte kunde jobba på det anvisade arbetet som skogsskötare. Myndigheten menade att kvinnans religiösa skäl inte var godtagbara och därmed ansågs hon ha gjort sig otillgänglig för den svenska arbetsmarknaden .

Att återkalla jobb- och utvecklingsgarantin har enligt Byrån mot diskriminering i Östergötland missgynnat kvinnan genom att tillämpa en bestämmelse som ”framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med samma religion”.

Kräver ersättning

Man betecknar återkallelsen som en oproportionerlig åtgärd och något som därmed inte är i enlighet med diskrimineringslagstiftningen samt att ”de religiöst motiverade förutsättningarna inte uteslutit kvinnan från andra arbeten i någon större utsträckning”.

– Hovrätten har i tidigare domslut konstaterat att religiösa skäl har särskild tyngd i den intresseavvägning som Arbetsförmedlingen ska göra i sådana situationer och därför borde Arbetsförmedlingen ha betraktat skälen att tacka nej som godtagbara. Avstängningen har därmed varit för ingripande, säger byråns jurist Elias Ibrahim.

I stämningsansökan yrkar man på att arbetsförmedlingen ska betala diskrimineringsersättning till kvinnan på 23 500 kronor.

Andreas Nilsson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
658Demonstration mot svenskt WHO-medlemskap
Annons