I den muslimska världen har det länge förekommit en prostitutionsverksamhet riktad till rättrogna som inte kan tänka sig bryta mot sharia men ändå vill ägna sig åt tillfälligt sex för pengar. Den utgör också en lukrativ inkomstkälla för imamer. Genom att viga den troende muslimske mannen med den prostituerade i ett äktenskap som upplöses automatiskt när sexakten förvandlas ”haram” till ”halal” så att sexakten får Allahs välsignelsen. Nu har den här formen av prostitution kallad ”njutningsäktenskap” etablerats även i Sverige.

Det är SVT Uppdrag Granskning som gjort ett försök att kartlägga förekomsten av de muslimska så kallade njutningsäktenskapen, en term bakom vilken döljer sig sexhandel och koppleri men skräddarsydd speciellt för troende muslimer. Den tillhandahålls som en bland andra tjänster av imamerna i landets moskéer och, ofta skattefinansierade, muslimska samfund.

Någon motsvarighet i kristna kyrkor och samfund förekommer så vitt bekant inte i Sverige, trots att utomäktenskapliga tillfälliga sexuella förbindelser även inom kristendomen anses vara en synd mot Gud. Enligt SVT UG är det främst inom den shiamuslimska varianten av islam som ”njutningsäktenskapen” förekommer.

Tillfälliga sexäktenskap för migranter som lämnat frun i hemlandet

Vid sidan av njutningsäktenskap som bara varar någon timme för en enstaka sexakt förekommer också äktenskap med automatisk upplösning som varar i en vecka eller månad för den muslimske man som vill ha en kärleksaffär utan att förarga Allah och profeten Muhammed. I många falla handlar det om män som lämnat sina fruar i hemlandet och vill ha sex med någon till dess frun eller fruarna också anländer till Sverige.

Då fenomenet är utbrett och välkänt i den muslimska världen har misstankar länge funnits om att den kommit också till Sverige med den omfattande muslimska invandringen. Eftersom den här formen av prostitution är en gammal muslimsk sedvänja som många imamer och praktiserande muslimer anser har stöd i Koranen går den in i den känsliga diskussionen om vad som som kan accepteras inom ramen för den svenska religionsfriheten.

Polis och domare: ”Kan” vara olagligt

När SVT UG nu Med sitt reportage ”Sexköp i Allahs namn” öppnar asken för att granska muslimsk prostitution ser Polismyndigheten också en öppning att börja beivra den olagliga koppleriverksamhet det i realiteten är fråga om.

– Om jag varit förundersökningsledare hade jag nog upprättat en anmälan om människohandel, säger Petra Stenkula, polismästare i Malmö i en kommentar till SVT.

Huruvida hon själv kommer att agera för att inleda några förundersökningar framgår inte. Flera poliser och domare som SVT UG varit i kontakt med svävar också på målet och vill inte tydligt ta ställning till om det ska anses vara fråga om prostitution och koppleri. Det ”kan” vara fråga om det är så långt man vill sträcka sig i den känsliga frågan.

Wallraffat med dold kamera

SVT UG har rest land och rike runt för att utröna vidden av den muslimska prostitutionsverksamheten. Man har hittat mycket men det kan ändå vara bara toppen av ett isberg. Såväl kvinnor inblandade i sexhandeln som imamer i moskéer och samfund bekräftar att ”njutningsäktenskap” numera är etablerat i det så kallade muslimska civilsamhället i Sverige.

Med dold kamera och fejkade identiteter har SVT UG wallraffat hos ett 40-tal muslimska församlingar. Man har begränsat besöken till shiamuslimska sådana.

En kvinnlig SVT-medarbetare har utgett sig för att vara i ekonomisk knipa och beredd att lösa denna genom att mot betalning ställa sig till förfogande för ”njutningsäktenskap”. Kvinnan har gjort klart att hon egentligen inte vill men inte ser någon annan utväg.

En manlig SVT-medarbetare har å sin sida utgett sig för att vara en migrant som befinner sig i sexuell nöd då han lämnat sin fru kvar i hemlandet. Han behöver därför få en tillfällig sexuell förbindelse välsignad som äktenskap tills hustrun anländer till Sverige.

Fick många napp

I 15 fall har det blivit napp. Företrädare för moskéer och muslimska samfund har förklarat sig villiga att mot ekonomisk ersättning sätta parterna i den här formen av prostitution i kontakt med varandra. När det gäller kvinnan har imamerna själva i flera fall förklarat sig beredda att ingå ”njutningsäktenskap” med kvinnan.

I ytterligare samfund och moskéer har företrädare erkänt att sådan verksamhet förekommer men sagt att de själva inte är inblandade i den och nekat att hjälpa till. Det är oklart om man i dessa fall anat att det egentligen varit media som kommit på anonymt besök. Endast i fyra fall har SVT UG fått beskedet att man helt tar avstånd från ”njutningsäktenskap” och jämställer det med prostitution.

I andra europeiska länder som haft en muslimsk massinvandring har man kommit lite längre med att uppmärksamma den här formen av prostitution I Storbritannien gjorde BBC för tre år sedan ett reportage om muslimsk sexhandel men då främst inriktad på dess förekomst i den muslimska delen av världen, bland annat Irak.

Förmedlar tillfälliga barnäktenskap till pedofiler

Det som avslöjades var inte bara ”njutningsäktenskap” med män och vuxna kvinnor utan också förmedling av pedofila sexförbindelser genom tillfälliga självupplösande barnäktenskap.

Med den ”ofelbare” profeten Muhammed som förebild som när han var i 50-årsåldern gifte sig med 9-åriga Aisha ses det i stora delar av den muslimska världens som normalt för äldre män att gifta sig med barn. Barnäktenskapen har sedan letat sig vidare in i prostitutionens värld. Om detta förekommer även i Sverige är än så länge oklart.

SVT UG har utsträckt sitt wallraffande utanför Sveriges gränser. Man har konstaterat att muslimska ”njutningsäktenskap” förmedlas som en del av samfundens och moskéernas verksamhet i bland annat Tyskland. Holland, Norge, Danmark och England.

I Sverige får moskéer och samfund som är delaktiga i sådan verksamhet varje år mångmiljonbelopp i bidrag från stat och kommun. Bara de tre senaste åren handlar det om mer än 14 miljoner kronor från de svenska skattebetalarna.

Haider Ibrahim är ordförande för paraplyorganisationen Islamiska Shiasamfunden i Sverige. Han uppger sig inför SVT UG ha varit ovetande om att ”njutningsäktenskap” förmedlas i de muslimska samfund som han är högsta ansvarig för men lovar nu att ta ta tag i saken. Det kan bland annat handla om att en del samfund får sina skattebidrag frysta tills vidare men också sina medlemskap i organisationen uppsagda.

1 500 kronor för en stunds halal-sex

I en uppföljande artikel berättar SVT UG att den utsända kvinnan som uppgav sig ha ekonomiska problem fick erbjudande om att lösa sin skuld på 20 000 kronor mot att hon ingick ett ”njutningsäktenskap” med en en muslimsk man i två månader för sex fram till hans fru väntades anlända till Sverige.

Man berättar vidare att priset för en enstaka herdestund välsignad av en imam som ett självupplösande entimmesäktenskap är runt 1 500 kronor. Det är i nivå med eller strax under vad de billigaste från utlandet hitfraktade vanliga prostituerade tar.