Inför de ekonomiska stödinsatser staten sätter in för att balansera konsekvenserna av pandemin kommer flera myndigheter att gå samman och förhindra att pengarna hamnar i fel fickor.

Det var redan i december i fjol som ett 20-tal myndigheter gick ihop med målet att stoppa bidragsbrott och missbruk av välfärdssystemet, men det som är nytt nu enligt Nils Öberg, generaldirektör på Försäkringskassan, är att man kommit överens om att också genomföra samarbetet.

– Pengarna ska hamna i rätt fickor, säger Nils Öberg till TT.

– Vi vet att det finns en liten minoritet som kommer att försöka missbruka välfärdssystemen i en situation som denna. Därför kommer vi att vidta åtgärder för att så långt som möjligt säkerställa att de utbetalningar som sker också når de personer och företag som hjälpen är till för och inga andra, säger Nils Öberg.

Initiativet kallas MUR – Motståndskraft hos Utbetalande och Rättsvårdande myndigheter. Myndigheterna som samarbetar är Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Brottsförebyggande rådet, CSN, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Inspektionen för socialförsäkringen, Inspektionen för vård och omsorg, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Polismyndigheten, Skatteverket, Skolverket, Socialstyrelsen, Tillväxtverket samt Åklagarmyndigheten.

Skamlöst utnyttjande

– Vi vet av erfarenhet att den absoluta majoriteten av alla dem som nu erbjuds någon typ av stöd eller utbetalning inte vill ha en krona mer i ersättning än vad de är berättigade till. Men vi vet också att det finns en liten minoritet av personer som inte behöver hjälpen men som ändå skamlöst kommer att vilja utnyttja välfärdssystemen för sin egen vinnings skull. Även om de utgör en lite andel, är de tillräckligt många för att motivera att åtgärder vidtas mot dem, säger Nils Öberg.

Vidare berättar Öberg att man från Försäkringskassan kommer att satsa mer resurser på kontrollverksamhet men för att detta ska få effekt måste man också samarbeta med andra myndigheter. Då kan man snabbt identifiera fusk, dela information och stoppa felaktiga utbetalningar.

– Ett extremt läge kräver extrema åtgärder. Om det här samarbetet var angeläget innan coronakrisen är det ännu mer bråttom nu. Jag hoppas också att vårt samarbete med allmänheten kan fortsätta och att man hör av sig till oss om man misstänker att någon utnyttjar systemet.