lada-feat

Faksimil Jämtlands Tidning

Inrikes

Myndigheterna körde över Lars – klöv hans lada mitt itu

Publicerad 8/28/2021
Annons

En halv lada utmed den nya cykelvägen mellan Strömsund och Ulriksfors i Jämtland tilldrar sig trafikanternas uppmärksamhet. Förklaringen till den på mitten kluvna byggnaden är en konflikt mellan Trafikverket och fastighetsägaren.

För ett antal år sedan upptäckte bonden Lars Jensen hur för honom okända människor trampade och körde runt på hans åker och satte ned pinnar i marken. När han konfronterade dem identifierade de sig som arbetande för Trafikverket för att göra markundersökningar inför en cykelväg som skulle dras över åkern.

Det var inget som Lars tidigare informerats om och han var föga glad över att få det han sått på åkern nedtrampat. Han uppmanade personerna att lämna åkern, annars skulle han kontakta polisen.

Blev uppläxad i telefon av Trafikverket

Strax efteråt blev han uppringd av Trafikverket som hävdade att de hade rätt att kommendera ut folk att gå var som helst, även på Lars åker. Sådan är lagen, påstod de.

Lars som inte kan lagboken utantill menade dock att även om det stämmer så kunde man väl ringt upp Lars och informerat honom om vad som var på gång. Det gick ju bra att ringa nu.

Bara början på Lars problem

Men det här skulle visa sig bara vara början på myndigheternas övertramp. Trafikverket bestämde sig efter sin rekognosering för att cykelvägen mellan Strömsund och Ulriksfors skulle dras precis över det avsnitt av marken där Lars lada står. Den måste därför rivas, sade man.

Trafikverket kunde inte tänka sig att göra en liten sväng på cykelvägen eller annan justering av sin vägplan på några meter så att ladan kunde få stå kvar. Huruvida det bara handlade om rigid myndighetsutövning eller långsinthet från verket efter den första verbala sammandrabbningen med Lars är oklart.

Erbjöds småsummor i ekonomisk kompensation

Med hänvisning till expropriationslagen beslöt Trafikverket att ladan skulle rivas mot Lars uttryckliga vilja. I ersättning erbjöds Lars 15 000 kronor, något han betraktade som ett skambud på byggnaden, en 50 kvadratmeter stor uthusbyggnad i gott skick.

Att bygga en ny sådan på annan plats skulle kosta Lars tiofalt mer. Han begärde därför 150 000 kronor för ladan, något som Trafikverket vägrade att betala

Som ett motbud erbjöd man i stället Lars 3 900 kronor i ersättning för att flytta ladan. Det menade Lars var ännu skamligare då den entreprenör som Trafikverket kontaktat för en offert begärde 140 000 kronor för jobbet. Lars skulle alltså bara få kompensation för en bråkdel av den kostnaden.

Klöv ladan mitt itu

Lagen ger bara staten rätt att expropriera sådant som är direkt i vägen för det som ska byggas. Den del av Lars lada som inte inkräktar på vägbygget får man alltså inte riva.

Trafikverkets entreprenör klöv därför ladan mitt itu och rev den ena halvan. Kvar står den andra hälften som en symbol över den vanliga människans litenhet och maktlöshet gentemot staten.

Inte rationell dragning av cykelvägen

Att dra cykelvägen över Lars lada menar han dessutom inte är ett rationellt beslut. Att i stället dra den på andra sidan bilvägen skulle varit betydligt mer trafiksäkert.

– Där finns det gott om mark och man slipper korsa vägen om man ska till långbryggan. Den ligger också på vår mark och jättemånga barn badar där på somrarna. Nu kommer de behöva cykla över vägen där bilarna kör som fortast, förklarar han i en intervju med Jämtlands Tidning.

Lars argumenterade för detta på ett samrådsmöte i Folkets Hus i Strömsund. Men Trafikverkets representant ville inte höra på det örat.

– De hade redan bestämt sig, de var totalt ointresserade.

Totalitär myndighetsutövning

Lars tycker att det han utsatts för är totalitära fasoner som inte hör hemma i en demokrati.

– Man kanske kan förvänta sig att bli behandlad så här av myndigheter i Ryssland, inte i Sverige.

Trafikverket slår ifrån sig kritiken

Samuel Nilsson, projektledare på Trafikverket, tycker inte att man gjort något fel i hanteringen av ärendet eller i beslutet att klyva Lars lada på mitten.

– Vi behöver den här delen och vi kom inte överens med markägaren om ersättningen i det här fallet. Vi såg ingen annan tänkbar lösning, det enda alternativet var att klyva ladan.

Trots den dokumentation som finns om motsatsen menar Nilsson att man erbjudit Lars kompensation i enlighet med lagen som föreskriver marknadsvärde plus 25 procent. Att riva halva ladan har samtidigt kostat Trafikverket 70 000 kronor, väsentligt mer än någon av de summor man erbjudit Lars.

Att göra en liten ändring av cykelvägens dragning hävdar Nilsson samtidigt skulle ha kostat 300 000 kronor. Det är Lars som varit omedgörlig, anser Trafikverkets projektledare och som ska lastas för att det på platsen nu står en till hälften riven byggnad.

Överklagar till domstol

Sista ordet är ännu inte sagt i ersättningsfrågan. Lars avser att överklaga beslutet till Mark- och miljödomstolen. Detta för att få full ekonomisk kompensation för den byggnad och den mark han fått beslagtagen av myndigheterna.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1060Forskare: Smarta människor vaccinerade sig tidigare än andra
Annons