En ny mätning som Sentio har genomfört på uppdrag av Riks visar att nära åtta av tio M-väljare öppnar för att stänga moskéer som sprider extremistiska budskap.

Det var i slutet av november som Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson delade med sig av sina förslag för att bekämpa islamismen i Sverige. Åkesson vill se att moskéer som sprider ”antidemokratisk, antisvensk, homofob eller antisemitisk propaganda eller allmän desinformation om det svenska samhället” – rivs. Vidare vill SD-ledaren se ett ”omedelbart stopp av etablerandet av nya moskéer”.

LÄS MER: Statsministern: ”I Sverige river vi inte gudstjänstlokaler”

Kort efter talet tog statsminister Ulf Kristersson (M) avstånd från Jimmie Åkessons förslag och framförde att ”i Sverige river vi inte gudstjänstlokaler”. Men en ny opinionsundersökning som Sentio har genomfört på uppdrag av Riks visar att det finns starkt stöd för Åkessons förslag bland väljarna.

LÄS MER: 125 svenska kyrkor har rivits, brunnit eller sålts sedan år 2000

Nästan hälften av de tillfrågade i undersökningen har svarat att känner oro för islam i Sverige.

6 av 10 vill kunna stänga moskéer

Hela 60,5 procent är öppna för att Sverige ska kunna stänga moskéer som sprider islamism och andra antidemokratiska budskap.

Starkt stöd bland M-väljare

Undersökningen visar även att det, i motsats till statsminister Ulf Kristerssons (M) besked, finns ett starkt stöd bland hans väljare att stänga moskéer som sprider extremistiska budskap.

Bland M-väljare är det 74,8 procent som tycker att Sverige ska kunna stänga moskéer. 8,4 procent av M-väljarna säger nej till att stänga moskéer och 16,8 procent vet inte.

Även bland liberala väljare finns det ett starkt stöd. 69,6 procent av de tillfrågade öppnar för att stänga moskéer. 13 procent säger nej och 17,4 procent är osäkra.

KD-väljarna sticker däremot ut som osäkra. 59,1 procent är öppna för att stänga moskéer, 9,1 procent säger nej och 31,8 procent vet inte.

När det gäller SD-väljare är det 90,4 procent som öppnar för att stänga moskéer. 3,8 procent säger nej och 5,8 procent är osäkra.

Tusen personer mellan 18-80 år har deltagit i Sentios undersökning som genomfördes mellan 30 november och 4 december.

LÄS MER: Åkessons besked: Vi behöver RIVA moskéer