rami-care-73552
Inrikes

Nära trettio personer dömda i gigantisk härva av assistansfusk bland invandrare i Malmö

Publicerad 9/7/2018
Annons

På fredagen föll den andra domen i Malmö tingsrätt (B 524-18) i en omfattande härva av fusk med assistansersättning bland invandrare i Malmö. Den 1 augusti meddelades den första deldomen (samma målnr) i målet. Det handlar om hundratals fall av grovt bidragsbrott och påföljderna pendlar mellan fleråriga fängelsestraff och villkorlig dom. Några personer frikänns då bevisningen inte ansetts räcka fullt ut för fällande dom.

Tingsrätten anser att det har handlat om planerad och systematisk brottslighet. Hela upplägget har haft som syfte att lura de svenska skattebetalarna på mångmiljonbelopp. Huvudmännen i härvan har genom grovt bidragsbrott tillskansat sig minst 11 miljoner kronor och andra medåtalade ytterligare minst 5 miljoner.

Assistans har getts till personer som saknat legitimt behov. Dessutom har ett stort antal personer falskt uppgetts vara personliga assistenter åt dessa personer.

I sin reklam har assistansbolaget, Rami Care, byggt upp en fasad av att hjälpa och finnas till för svenskar med assistansbehov, med bland annat bilder på blonda och blåögda barn med Downs syndrom. Bakom denna kuliss har företaget i stället i diametral motsats ägnat sig åt att i stor skala lura det svenska samhället och de svenska skattebetalarna på stora belopp som skulle ha gått till barn med genuina assistansbehov.

Kostnaderna för assistansersättning har på senare år skenat, i hög grad beroende på missbruk och rena bedrägerier. I enskilda fall har även svenskar dömts för assistansrelaterade bidragsbrott, De stora härvorna har emellertid samtliga haft samma demografiska profil som i det aktuella fallet med så gott som uteslutande asylrelaterade utomvästliga invandrare som gärningspersoner.

En konsekvens av det omfattande missbruket och bedrägerierna är att många som har legitima behov av assistans till följd av brist på pengar har nekats hjälp. Så sent som för några dagar sedan skrev SVT ett stort reportage om 2-åriga Matilda som måste andas genom ett rör och behöver tillsyn dygnet runt för att inte riskera att kvävas. Nu nekas hon assistans och i motiveringen anges att ”andning inte är att betrakta som ett grundläggande behov”. Det är bara ett i en lång rad av liknande fall som rapporterats i media på senare tid.

Förutom de 16 miljoner som ligan genom bedrägeri tillskansat sig från Försäkringskassan, har skattebetalarna också fått stå för sammanlagt 14,5 miljoner kronor i advokatkostnader för de i härvan dömda och i brist på tillräcklig bevisning frikända. Till detta kommer ett okänt antal miljoner för polis- och åklagarutredning samt rättegångar. Domarna har dessutom överklagats, vilket innebär ytterligare kommande miljonkostnader när målet tas upp i hovrätten.

Deldom 2018-09-07

Ahmed Abdelkarim El-Mahmoud, född 1992-07-12, döms för 146 fall av grovt bidragsbrott till fängelse i 1 år. Åläggs även näringsförbud i 5 år. Advokatkostnad för skattebetalarna: 604 975 kr. (Se även deldom meddelad 2018-08-01)
Nada Abdelkarim El-Mahmoud, född 1989-09-07, döms för 146 fall av grovt bidragsbrott till fängelse i 1 år. Advokatkostnad för skattebetalarna: 587 734 kr. (Se även deldom meddelad 2018-08-01)
Gabriella Silvia Milunovic, född 1979-08-05, döms för 184 fall av grovt bidragsbrott till fängelse i 3 år och 5 månader. Advokatkostnad för skattebetalarna: 854 910 kr. (Se även deldom meddelad 2018-08-01)
Vladan Jakovljevic, född 1977-10-12, döms för 196 fall av grovt bidragsbrott till fängelse i 3 år och 6 månader. Advokatkostnad för skattebetalarna: 636 556 kr.
Serguei Lavrentiev, född 1964-01-03, frikänns i brist på bevis från 7 fall av grovt bidragsbrott. Advokatkostnad för skattebetalarna: 315 181 kr.
Aleksandar Bogdanovic, född 1966-04-28, döms för 20 fall av grovt bidragsbrott till villkorlig dom. Advokatkostnad för skattebetalarna: 233 574 kr.
Fatma Cifci, född 1973-01-10, döms för 6 fall av grovt bidragsbrott till villkorlig dom. Advokatkostnad för skattebetalarna: 357 360 kr.
Sinisa Sorgic, född 1982-09-09, döms för 31 fall av grovt bidragsbrott till fängelse i 1 år och 3 månader. Advokatkostnad för skattebetalarna: 342 303 kr.
Alaa Salama, 1988-05-19, döms för 5 fall av grovt bidragsbrott till villkorlig dom. Advokatkostnad för skattebetalarna: 293 091 kr.
Aldin Licina, född 1992-01-27, döms för 5 fall av grovt bidragsbrott till villkorlig dom. Advokatkostnad för skattebetalarna: 311 661 kr.
Enes Selmani, född 1984-10-28, döms för 8 fall av grovt bidragsbrott till villkorlig dom och dagsböter. Advokatkostnad för skattebetalarna: 239 706 kr.
Dragan Mitrovic, född 1956-04-16, döms för 15 fall av grovt bidragsbrott till villkorlig dom. Advokatkostnad för skattebetalarna: 311 115 kr. (Se även deldom meddelad 2018-08-01)
Christoffer Thor Simon André Nilsson, född 1992-02-14, döms för 2 fall av grovt bidragsbrott till villkorlig dom. Advokatkostnad för skattebetalarna: 291 183 kr.
Sadatullah Tokhi, född 1979-11-10, döms för 18 fall av grovt bidragsbrott till 1 års fängelse. Advokatkostnad för skattebetalarna: 470 381 kr.
Hussam Zuetar, född 1995-10-26, döms för 5 fall av grovt bidragsbrott till villkorlig dom och 75 timmars samhällstjänst. Advokatkostnad för skattebetalarna: 251 056 kr.
Omar Kanaan, född 1996-08-06, döms för 6 fall av grovt bidragsbrott till villkorlig dom och 75 timmars samhällstjänst. Advokatkostnad för skattebetalarna: 468 331 kr.
Rami Care i Sverige AB som ägs av Ahmed Abdelkarim El-Mahmoud (se ovan) åläggs att betala en företagsbot om 2 000 000 kr. Advokatkostnad för skattebetalarna: 512 053 kr.
Assistans Året Om Sverige AB som delägs av Ahmed Abdelkarim El-Mahmoud (se ovan) slipper företagsbot efter att åklagarens yrkande ogillats.

Deldom 2018-08-01

Ali Cifci, född 1994-11-23, medborgare i Turkiet, frikänns i brist på bevis från 5 fall av grovt bidragsbrott. Advokatkostnad för skattebetalarna: 486 686 kr.
Ahmed Abdelkarim El-Mahmoud, född 1992-07-12, döms för 228 fall av grovt bidragsbrott till fängelse i 3 år och 3 månader. Åläggs även näringsförbud i 5 år. Advokatkostnad för skattebetalarna: 960 851 kr.
Nada Abdelkarim El-Mahmoud, född 1989-09-07, döms för 228 fall av grovt bidragsbrott till fängelse i 3 år. Advokatkostnad för skattebetalarna: 722 434 kr.
Dino Hadzic, född 1965-02-02, döms för 17 fall av grovt bidragsbrott till villkorlig dom. Advokatkostnad för skattebetalarna: 399 561 kr.
Kameran Salman Haidar Haidar, 1971-12-09, född 1965-02-02, döms för 12 fall av grovt bidragsbrott till villkorlig dom. Advokatkostnad för skattebetalarna: 326 938 kr.
Novica Janjic, född 1976-07-08, döms för 38 fall av grovt bidragsbrott till fängelse i 1 år och 2 månader. Advokatkostnad för skattebetalarna: 93 443 kr.
Alexandar Jokic, född 1982-02-22, medborgare i Kroatien, döms för 14 fall av grovt bidragsbrott till villkorlig dom. Advokatkostnad för skattebetalarna: 388 263 kr.
Diana Kardum, född 1974-04-16, frikänns i brist på bevis från 11 fall av grovt bidragsbrott. Advokatkostnad för skattebetalarna: 398 735 kr.
Serguei Lavrentiev, född 1964-01-03, döms för 30 fall av grovt bidragsbrott till fängelse i 1 år. Advokatkostnad för skattebetalarna: 441 329 kr.
Milos Marinkov, född 1989-08-01, frikänns i brist på bevis från 11 fall av grovt bidragsbrott. Advokatkostnad för skattebetalarna: 291 804 kr.
Gabriella Silvia Milunovic, född 1979-08-05, frikänns i brist på bevis från 1 fall av grovt bidragsbrott. Advokatkostnad för skattebetalarna: 139 202 kr.
Marko Mimovic, född 1991-07-21, döms för 31 fall av grovt bidragsbrott till fängelse i 1 år och 1 månad. Advokatkostnad för skattebetalarna: 429 553 kr.
Zoran Mimovic, född 1962-06-14, döms för 247 fall av grovt bidragsbrott till fängelse i 3 år. Advokatkostnad för skattebetalarna: 766 452 kr.
Milorad Minic, född 1968-06-11, döms för 14 fall av grovt bidragsbrott till villkorlig dom. Advokatkostnad för skattebetalarna: Yrkande om ersättning lämnas utan bifall.
Dragan Mitrovic, född 1956-04-16, döms för 8 fall av grovt bidragsbrott till villkorlig dom. Advokatkostnad för skattebetalarna: 418 936 kr.
Mirjana Nedovic, född 1954-12-27, döms för 247 fall av grovt bidragsbrott till fängelse i 3 år och 6 månader. Advokatkostnad för skattebetalarna: 796 905 kr.
Johan Alexander Reimer, född 1991-07-07, döms för 20 fall av grovt bidragsbrott till villkorlig dom. Advokatkostnad för skattebetalarna: 269 950 kr.
Rami Care i Sverige AB som ägs av Ahmed Abdelkarim El-Mahmoud (se ovan) åläggs att betala en företagsbot om 3 000 000 kr. Advokatkostnad för skattebetalarna: 624 738 kr.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
782Polismästarens uppmaning till svenskarna: Bilda medborgargarden
Annons