nasa is

Ett snitt av ett tjockt lager av is under jorden syns här i blått. Foto: NASA/JPL-Caltech/UA/USGS

Vetenskap

NASA:s rymdsond har hittat marknära is på Mars

Publicerad 1/15/2018
Annons

Den marknära isen på Mars kom sannolikt dit i form av snö för länge sedan. Det handlar om relativt ren vattenis som täcks av ett en till två meter lager av is-cementerad sten och damm. Is-fynden kan säga oss något om Mars historiska klimat men kanske framförallt göra det frusna vattnet mer tillgängligt vid framtida resor dit, antingen med robotar eller människor. 

Forskarna som hittade och studerade de branta sluttningar där isen finns använde en högupplösningskamera på NASA:s Mars Reconnaissance Orbiter och publicerade fynden i tidningen Science för några dagar sedan.

– Det finns ytlig is under cirka en tredjedel av Mars yta, förklarade en av huvudförfattarna, Colin Dundas från U.S. Geological Survey’s Astrogeology Science Center i Flagstaff, Arizona.

Vid några av platserna går vattenfynden ned till ett djup på mer än 100 meter. Tidigare uppskattades att den översta isen ligger mindre än tio meter från ytan men upplösningen på den radarmetod som då användes var för låg. De nya studierna bekräftar att lager som är rika på vattenis på vissa ställen ligger så nära ytan som en till två meter.

Inte bara bekräftar de nya fynden att jordnära is täcker stora områden utan även åtta platser där is är direkt tillgängligt och dessutom på latituder som har mindre fientliga väderförhållanden jämfört med Mars nord- och sydpooler.

– Astronuater kan i princip åka dit med en hink och spade och få tag i allt vatten de behöver, sa Shane Byrne från University of Arizona Lunar and Planetary Laboratory.

Förutom att isen är en resurs för framtida Mars-resor har den även ett vetenskapligt värde då det har bevarat historiska mönster om Mars klimat.

– Om du hade ett uppdrag till en av dessa platser och tog prover från lagren i sluttningarna skulle du kunna få en detaljerad klimathistorik av Mars, menar Leslie Tamppari från NASAs Jet Propulsion Laboratory i Kalifornien.

– Det är en del av helheten i vad som händer med vatten på Mars över tid. Var försvinner det? När ackumuleras is? När drar den sig tillbaka?

Redaktionen
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1046Forskare: Smarta människor vaccinerade sig tidigare än andra
Annons