Svenskar är mest sugna i EU på att skicka svenska soldater för att slåss mot Ryssland i Ukraina. Samtidigt är svenskarna det folk som har lägst tankar om ryssarnas stridsförmåga. Det framgår av en färsk mätning.

Det är Europeiska utrikesrådet som anlitat ett flertal olika opioninsinstitut för att mäta inställningen i frågor relaterade till Ukraina och kriget där, i ett antal utvalda länder i EU och Europa.

Exempelvis är tyskarna mest negativt inställda till att Ukraina går med i EU; 54 procent säger nej mot 31 procent som tycker ja. Portugiserna är betydligt mer positivt inställda, i det landet vill hela 59 procent att ukrainarna släpps in i unionen.

LÄS ÄVEN: 8 av 10 svenskar vill skicka mer vapen till Ukraina

Nästan hälften av tyskarna och mer än hälften av tjeckerna tror att ukrainskt EU-medlemskap ligger mer än fem år bort, eller att landet aldrig går med i unionen.

Putin tar hem kriget

När det gäller utvecklingen på slagfältet så är Estland, Polen och Sverige de tre EU-länder där invånarna har större tilltro till en ukrainsk seger än en rysk sådan.

I övriga EU-länder är det fler eller lika många som tror på rysk seger som en ukrainsk. I Grekland tror hela 31 procent på rysk seger, mot endast tre procent som tror att Ukraina segrar.

Faksimil

Även i viktiga Nato-länder som Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Spanien och Italien är det mer än dubbelt så många som tror på seger för Putin än för Zelenskyj.

De flesta européer tycks emellertid varken tro på rysk eller ukrainsk seger, utan att parterna förhandlar fram en kompromiss.

Svenskar mer villiga att slåss

Svenskar är inte bara benägna att tro på ukrainsk seger, det är också den EU-nationalitet där stödet för att skicka egna soldater till kriget är som störst. 26 procent av svenskarna vill se svenska soldater kriga mot Ryssland i Ukraina.

Påpekas bör emellertid att en majoritet av invånarna i samtliga EU-länder, inklusive i Sverige, är emot att skicka det egna landets trupper till kriget.

LÄS ÄVEN: L-topp: Skicka svensk trupp till Ukraina – gå ”all in”

Faksimil

Svenskarna är även det folk som har lägst respekt för den ryska militären. Mer än en femtedel tror inte att Rysslands militära styrka utgör ett ”större hinder” eller något hinder alls för att återta mark som ockuperats av Ryssland.

Ukrainare, ester och greker är omvänt de tre nationaliteter som har störst respekt för det ryska krigsmaskineriet. 58 procent av ukrainarna ser den ryska militären ”som ett stort hinder” för att återta ockuperade områden, jämfört med endast 26 procent av svenskarna.

LÄS ÄVEN: Svenskar mest positiva till att skicka vapen till Ukraina