Enligt siffror från den tyska regeringen gick antalet migranter som fick medborgarskap i fjol upp avsevärt jämfört med 2018 – en ökning på 15 procent.

129 000 personer erhöll under 2019 tyskt medborgarskap, vilket var 16 600 fler än 2018. Detta var det högsta antalet sedan 2003.

LÄS ÄVEN: Tysklands befolkning når rekordnivå – men endast på grund av invandring

De 129 000 personerna kom från 183 olika länder. Den största delen, 16 200, var turkar. Sedan följer britter, polacker, rumäner, irakier, ukrainare och syrier.

Ungefär en tredjedel kommer från en EU-stat.

LÄS ÄVEN: Tyskland: Över en tredjedel kommer ha utländsk bakgrund om 20 år

Nyligen föreslog de gröna att bli tysk medborgare ska bli lättare, och att barn som föds i landet med åtminstone en förälder som har uppehållstillstånd ska bli medborgare automatiskt.