Per Bolund

Per Bolund (MP). Foto: Bengt Nyman.

Inrikes

Nästan halv miljard mer i statsbudgeten till ’ensamkommande’

Publicerad 9/16/2017
Annons

➤ STATSBUDGETEN Regeringen satsar i sin höstbudget ytterligare nästan fyrahundra miljoner kronor på mottagandet av s.k. ’ensamkommande flyktingbarn’. Pengarna ska fördelas på två år och merparten går till kommunerna för deras ökade kostnader för denna asylgrupp.

Det är på Svenska Dagbladets debattsida som biträdande finansminister Per Bolund (MP) berättar om den öronmärkta ökningen av anslagen till område Migration i statsbudgeten. Pengarna behövs eftersom antalet ’ensamkommande’ som sökt sig till Sverige under flera år har ökat dramatiskt och kommunerna därför fått kraftigt ökade kostnader för de årskullar som ska lämna HVB-hemmen och inte längre försörjs av staten.

Bolund skriver att pengarna ska underlätta för de ’ensamkommande flyktingbarnen’ att stanna i den kommun där de enligt biträdande finansministern ”har integrerats”. Det är idag vanligt att ’ensamkommande’ måste byta kommun när de inte längre har rätt att stanna på HVB-hemmen.

Drygt tio miljoner kronor skjuts också till för att ge unga asylsökande möjlighet att studera i Sverige. Nyligen införde regeringen ett omdiskuterat avsteg från asylreglerna som innebär att den som fått avslag på sin asylansökan inte behöver lämna Sverige om personen påbörjat eller anmält sig till en gymnasieutbildning.

De medicinska ålderstester som sedan en tid tillbaka har börjat genomföras på den grupp asylsökande som brukar benämnas ’ensamkommande flyktingbarn’ har bekräftat de misstankar som länge funnits om att en stor majoritet av dessa i själva verket inte är barn, utan med god marginal över 18 år gamla.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1060Forskare: Smarta människor vaccinerade sig tidigare än andra
Annons