Samhällsnytt kan idag berätta att den framgångsrika näthatsgranskaren Tomas Åberg har kammat hem nya uppdrag: i mitten av mars kommer han att turnera i en rad skånska kommuner med föredrag riktade mot äldre svenskar. Arvodet till mannen kommer att betalas ut av de hårt ansträngda kommunerna.

Tomas Åberg har gjort sig ett namn genom att polisanmäla så kallat näthat på internet som fångas upp genom ett automatiskt verktyg. Verksamheten har visat sig vara lukrativ i och med att staten har gått in med bidrag för att säkerställa att den storskaliga angiveriverksamheten ska fortsätta och utvecklas. Det blev främst äldre personer som föll offer för Thomas Åbergs massanmälningar.

LÄS ÄVEN: Näthatsgranskaren lät sina djur svälta ihjäl – hyllas nu som antirasistisk hjälte av Agria Djurförsäkring

Nu kan Samhällsnytt avslöja att mannen kommer att ta sin verksamhet till en ny nivå. Den 11e och 12e mars kommer han att tala till de äldre invånarna i fyra skånska kommuner – Simrishamn, Ystad, Sjöbo och Tommelilla – bland annat om vilka rättsliga påföljder de kan komma att utsättas för om de ska yttra sin åsikt på internet. Av en mejlväxling mellan bibliotekarier som Samhällsnytt har tagit del av följer att de kommunala arbetarna inte hymlar med att målgruppen för föreläsningarna är äldre svenskar över 50.

I ett mejl från den 29 oktober 2019 skriver eventansvarig på Simrishamns bibliotek Jakob Haväng följande till sina kollegor:

”Eftersom vi generellt har en lite äldre publik, och la föreläsningen på dagtid så kommer föreläsning vara riktat lite mot målgruppen 50+”.

Av mejlväxlingen följer att han ser det som mycket angeläget att näthatsgranskaren ska få framsträda på de bibliotek han är i kontakt med samt kallar sig själv hans kontaktperson. När Samhällsnytt pratar med honom över telefon visar det sig att valet av målgruppen inte är någon slump, utan målet är att träna upp de äldre svenskarna i självcensur på sociala medier:

-Jag tycker att det är viktigt att kunna prata om näthat, det är en intressant diskussion, tycker jag.

I ditt mejl skriver du uttryckligen att detta engagemang ska rikta sig mot äldre människor. Varför det?

-Det är främst för att vi har märkt att det finns mycket näthat bland äldre människor. Mycket hat på sociala medier som kommer just från äldre personer.

Man kan säga att näthatsgranskaren har gjort sig ett namn på att hans anmälningar leder till åtal främst mot de äldre.

-Ja.

Är syftet med dessa föreläsningar att skrämma de äldre till tystnad?

-Nej, absolut inte.

Du medger dock själv att det är de äldre som är målgruppen samtidigt som näthatsgranskaren sysslar med systematiska polisanmälningar mot personer som uppfattas ha brutit mot lagen om hets mot folk grupp?

-Vi uppfattar inte som att det är näthatsgranskarens uppdrag att gå efter specifikt äldre personer. Det får stå för dig i sådant fall. Däremot verkar det vara så att det är främst äldre som sysslar med näthat och då är det väl inte så konstigt att det blir så.

– Kommer han att tala om de rättsliga följderna av näthat?

-Jag förutsätter att han kommer att prata om vad som händer om vad som kommer att hända om man blir polisanmäld för näthat.

En av föreläsningarna som kommer att genomföras i Ystad fick rubriken: Näthatsgranskaren – rättsaktivism i demokratins tjänst:

LÄS ÄVEN: Så här försökte Näthatsgranskaren sälja in sig till regeringen

I de alla fyra kommuner där Tomas Åberg kommer att framträda är det kommunerna som kommer att stå för arvodet vilket utgår med 3 tusen kronor per föreläsning – trots att ekonomin är hårt ansträngd.  I Simrishamns kommun där bibliotekarien Jakob Haväng är anställd måste man säga upp lärare för att sänka kostnaderna på kommunala skolor. Totalt tio miljoner kronor behöver sparas på skolorna i Simrishamn nästa år. Jakob Haväng ser dock inga konstigheter med att kommuninvånarna måste betala för Åbergs turné – och flaggar för att slutnotan kan komma att bli ännu högre.

Hur rimligt är det att er kommun att er kommun måste sparka lärare för att hålla budget och istället bjuda in en näthatsgranskare från Stockholm?

-Men det är ju inte samma budget, det är olika avdelningar (skratt).

Det är dock kommuninvånarna som står för de utgifterna och formar den kommunala budgeten?

-På ett sätt ja, men det är olika avdelningar.

Vidare hävdar Haväng att det inte blir mer pengar till annat om kommunen sparar in på den typen av evenemang. Han medger dock att kommunens säkerhetsansvarig redan kontaktats med anledning av det polariserande besöket och att det återstår att se om ett säkerhetsarrangemang kommer att beställas. Det är alltså inte säkert att slutnotan för skattebetalarna ska stanna på 3 tusen kronor per kommun i arvode.

Ingår det i ditt uppdrag som bibliotekarie i Simrishamns kommun att marknadsföra näthatsagranskaren på detta sätt och vara så här pådrivande som det framkommer i korrespondensen?

-Nej, jag uppfattar det inte på detta sätt. De andra bibliotekarierna var också intresserade av detta ämne, men det är ingen hjärtfråga för mig.

Tomas Åberg är dock en ganska kontroversiell figur i den offentliga debatten?

-Jag är medveten om att han är en kontroversiell figur.

Vad har biblioteken för ansvar för att inte öka polariseringen i samhället?

-Vi har inget sådant ansvar. Det följer inte av bibliotekslagen att vi har något sådant ansvar.

Av mejlkorrespondensen följer att Åberg är noga med att förekomma klagomål från allmänheten med anledning av hans besök: ”Han nämnde också att vi sannolikt kommer att kontaktas av hans motståndare. Han sa att vi är fria att vända oss till honom om det dyker upp några frågor och undringar i samband med det.” Vidare uttrycker en av bibliotekarierna ett hopp om att de ska hjälpas åt att ”hantera” detta:

När Samhällsnytt kontaktar Toomas Åberg via telefon skyller han ifrån sig något ansvar för att medelåldern på personer som blir polisanmälda av honom är 55 år:

-Det är dem som begår brott, slår han fast.

Samtidigt visar han inga betänkligheter kring det arvode som kommer att betalas ut till honom för föreläsningarna. När Samhällsnytt uppmärksammar honom på att exempelvis Simrishamns kommun dras med stora budgetproblem och måste spara på sin kärnverksamhet – bland annat på sina skolor – och undrar hur Åberg ställer sig till detta svarar han följande:

-Sådana här insinuerande frågor som kommer från en oseriös media kommer jag givetvis inte svara på.

Föreläsningarna kommer att hållas på följande bibliotek:

Simrishamn – kl. 13.00 den 11 mars;

Tommelilla – kl. 18.30 den 11 mars;

Ystad – kl. 13.00 den 12 mars;

Sjöbo – kl. 18.30 den 12 mars.

Mejl mellan biblioteken ovan med anledning av Åbergs besök kan laddas ned och läsas i sin helhet på följande länk:

2020-01-17_15-29-23.