migrationsverket underlag

Foto: Migrationsverket / Tomislav Stjepic.

Inrikes

Ned- och uppgång i Migrationsverkets nya prognos

Publicerad 10/25/2017
Annons

➤ Med hänvisning till EU:s mer restriktiva migrationspolitik och förlängda gränskontroller justerar Migrationsverket ned sin prognos något för nästa år, men på sikt förutspås antalet asylsökande öka igen.

Myndighetens mål under 2017 var att alla ’ensamkommande’ som sökt asyl under 2015 och 2016 skulle få beslut i sina ärenden. Omkring 17 000 fall bedöms kunna avgöras i år och ca 2 000 riskerar skjutas fram till i början av nästa år.

Detta beror på att ”flera avgörande förutsättningar har förändrats under året” varav en är den nya processen med medicinska åldersbedömningar som hade en längre såväl uppstartstid som ledtid än beräknat.

Samtidigt har andelen personer som omfattas av denna process ökat och majoriteten som testas har bedömts vara myndiga. Av dessa åberopar många sedan nya skyddsskäl vilket leder till nya utredningar.

– Asylärenden som rör ensamkommande barn är högst prioriterade. Beslut kommer att fattas i alla barnärenden där det finns ett färdigt beslutsunderlag som gör att ärendet kan avgöras i år, och vår plan är att avgöra i princip alla innan årsskiftet, säger Veronika Lindstrand Kant, biträdande operativ chef på Migrationsverket.

Då man är osäker på hur många ärenden som kan bli beslutsklara innan årsskiftet revideras antagandet om antalet avgjorde förstagångsärenden ned med 3 000 fall, till 67 000.

– Sammantaget bedömer vi att minst 80 000 asylärenden kommer avgöras under 2017. Tillsammans med de ärenden vi avgjorde förra året kommer vi att ha avgjort omkring 200 000 asylärenden på två år, säger Veronika Lindstrand Kant.

Under 2017 uppskattas 23 500 personer söka asyl i Sverige. Prognosen för 2018 justeras ned till mellan 19 000 – 33 000 där Migrationsverket tror att det kommer landa på omkring 24 000.

För perioden 2019-2021 beräknas mängden öka något igen; 2019 räknar man med 30 000 asylärenden och ca 33 000 för 2020 och 2021 vardera.

Andreas Nilsson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
545Samnytt under hård attack med nya stämningar – varför alla Sverigevänner bör stötta
Annons