I oktober 2019 skickade SD Uppsala in en motion om att ”upphäva detaljplanen för kvarteret Stenåkern”, vilket innebär att det planerade islamistiska centret där skulle stoppas. Tidigare under processen hade SD fått M, KD och C:s stöd, men inte när frågan ställdes på sin spets i kommunfullmäktige. Därmed föll SD:s förslag om att stoppa det islamistiska centret.

Samhällsnytt har rapporterat i ärendet tidigare. Hösten 2019 lämnade Sverigedemokraterna på nämndsnivå in ett upphävande av detaljplanen, vilket skulle stoppas islam-centret. Då fick de stöd av M, KC och C.

SD ville även tillfråga de boende genom en folkomröstning

LÄS MER: SD kräver folkomröstning om ny moské med kopplingar till islamistisk imam

Vi kunde även avslöja att en av de drivande personerna bakom det omdiskuterade islamistiska centret i Uppsala har gjort sig skyldig till systematisk barnmisshandel i samband med koranläsning. Samtidigt hävdar han inför Uppsalaborna att han tar avstånd från extremism.

LÄS MER: AVSLÖJAR: Drivande person bakom islamistiskt center i Uppsala dömd för systematisk barnmisshandel

Ärendet blev återremitterat, alltså beslutet sköts upp, men vann i slutändan ingen majoritet och bygglovet beviljades. Men SD:s motion från hösten 2019 kom upp till omröstning igår, den 31 augusti 2020.

I motionen skriver SD:

Stenhagen är ett område som förtjänar att utvecklas i en riktning av mer sammanhållning, större arbetsdeltagande bland arbetsföra vuxna och minskad kriminalitet. Sådant bör också vara i fokus på hur detaljplanerna utformas, vilket kommunfullmäktige mer sannolikt samtycker till än nämnden.

En detaljplan kan upphävas eller ändras efter att genomförandetiden har löpt ut. I det aktuella fallet har denna tidsram om fem år löpt ut och därmed kan fullmäktige fritt ta ställning till hur marken borde användas i en ny eller förändrad detaljplan.

Förlorade med 70 mot 7

Men när debatten, som skedde över internet, var över visade omröstningen att nu endast SD stödjer förslaget som hade kunnat stoppa det islamistiska centret. Med röstsiffrorna 70 för att avslå motionen och 7 för (bilden nedan visar inte helt korrekt siffror p.g.a. tekniska problem):

Motståndarna till SD hävdade att eftersom beslutet om bygglov vunnit laga kraft kan inte det ändras av kommunfullmäktige. David Perez, ordförande i SD Uppsala, kommenterar:

– När vi lämnade in motionen hade inte planprocessen vunnit laga kraft. Vi hoppades på en snabb hantering av motionen. Men den kom upp först nu och vi tyckte det var viktigt att ändå rösta om den. Alliansen lämnade in ett särskilt yttrande men det var tydligt att de inte har något reellt intresse av att stoppa detta.

”Styret hade panik”

Simon Alm, före detta gruppledare för SD i Uppsala och sedermera utesluten, var den som drev ärendet innan. Han beskriver turerna:

I nämnden den 22 augusti 2019 lämnade SD in ett initiativärende om att upphäva detaljplanen. M, C och KD anslöt sig till den linjen och röstade på SD:s förslag i nämnden den 19 september.

 

Samma dag skulle även bygglovsärendet avgöras, men det blev tvunget till att återremitteras eftersom jag hade hittat missar i ansökningen som öppnade upp för att enkelt överklaga (man ville bygga för högt bland annat). Styret hade panik och lyckades få islamisterna att ändra sin ansökan i sista stund, p.g.a. den sena ändringen kunde konsensus nås om att beslutet behöver återremitteras.

Ett ja hade försämrat förutsättningar för bygget

Alm förklarar hur ett ja till deras motion kraftigt hade försämrat förutsättningarna för islamcentret:

– Ett ja skulle inneburit att man inte kan få längre tid på sig med att komma igång med byggande eller slutföra byggande. Man kan inte ändra bygget på något relevant sätt, som att bygga större, bygga om väsentligt invändigt, komplettera med minaret.

– Dessutom blir det svårare att få finansiering för bygget om banken ser att detaljplanen inte medger en långsiktig verksamhet på platsen.

Han lägger även till att kommunen till och med kan ges möjlighet att tvångsköpa marken:

– Genom en ändrad detaljplan kan också kommunen, om den nya markanvändningen har tillräckligt stor allmännytta, tvångsköpa marken, avslutar Alm.

Tidslinjen:

– Den 22 augusti 2019 lämnade SD in ett initiativärende om att upphäva detaljplanen. M, C och KD anslöt sig till den linjen och röstade på SD:s förslag i nämnden den 19 september.

– Den 1 oktober lämnades SD-motionen om att stoppa islamistiska centret in till fullmäktige.

– 24 oktober beviljades bygglovet. SD hade stöd av M, C och KD för att inte bevilja och beslutet överklagades, men beviljades inte prövningstillstånd

– 31 augusti 2020 avgjordes motionen, men då blev SD ensamma tillsammans med Simon Alm

Klicka HÄR för att läsa mer om det islamistiska bygget i Uppsala.

Vill du se fler granskningar om moskébyggen i Sverige?

Ägna en minut åt att bi månadsgivare! Utan ditt stöd kan vi inte existera.

Du kan ⚫ Swisha: 123 083 3350 ⚫ Fylla i formuläret nedan ?, eller ⚫ klicka HÄR för övriga alternativ

Tack på förhand!