Bibliotekarier blir nästa yrkesgrupp att vägra följa lagen ifall förslaget om anmälningsplikt av illegala invandrare blir verklighet. Det framgår av en ny undersökning där många också uppger att de hellre skulle förlora jobbet.

Som en del av Tidöavtalet har regeringen och Sverigedemokraterna föreslagit att myndigheter och kommuner ska bli skyldiga att kontakta Migrationsverket och Polismyndigheten då de kommer i kontakt med personer som vistas olagligt i Sverige.

LÄS ÄVEN: SD: Alla offentliganställda ska rapportera illegala invandrare

I en undersökning som fackförbundet DIK gjort framgår att få kommer att följa anmälningsplikten ifall den blir lag. 86 procent av DIK:s biblioteksanställda medlemmar anser att förslaget är mycket dåligt, sju procent att det är ganska dåligt. Endast tre procent tycker att förslaget är bra.

Enligt DIK uttrycker medlemmarna stor oro kring förslaget som man anser är ”oetiskt och omänskligt”. Många uppger att de hellre skulle få sparken eller byte yrke.

Kräver att förslaget skrotas

– DIK:s bibliotekariemedlemmar har tydligt uttryckt att förslaget om anmälningsplikt bör skrotas. Det strider mot flera internationella konventioner och står dessutom i bjärt kontrast till bibliotekslagen som slår fast att biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. Vi kräver att förslaget i sin helhet omedelbart dras tillbaka, säger Anna Troberg, förbundsordförande i DIK.

– Att människor drar sig för att söka vård, skicka sina barn till skolan eller ta del av information och kultur på biblioteket skulle inte motverka det ”skuggsamhälle” regeringen säger sig vilja komma åt. Tvärtom skulle det leda till mer utsatthet, otrygghet och misstänksamhet. En anmälningsplikt hör inte hemma i ett demokratiskt samhälle.

Frågan om anmälningsplikt ingick i en större enkät om arbetsmiljön på biblioteken där svarsfrekvensen var 42 procent.

LÄS ÄEN: Lärare vill undantas från krav på att rapportera illegala invandrare