➤ Den skenande kriminaliteten i miljonprogramsförorterna gör det svårt för företagare att bedriva verksamhet där. Trots såväl polisiära som sociala insatser i de invandrardominerade s.k. ’utanförskapsområdena’ fortsätter utvecklingen att gå åt fel håll.

I Järfälla och Botkyrka uppger över hälften av de företagare som är verksamma där att de regelbundet utsätts för brott. I vissa delområden, exempelvis Hallunda i Botkyrka, har nästan alla – nio av tio – utsatts för brott. Detta enligt en undersökning genomförd av Demoskop.

Maria Rankka som är vd för Stockholms handelskammare kommenterar siffrorna med att ”det är en väldigt mörk bild” och efterfrågar ytterligare åtgärder. Exakt vilka framgår dock inte annat än hon vill se en ökad ”samordning mellan kommunen, polisen och andra myndigheter”. Den nuvarande utvecklingen ”får långtgående negativa konsekvenser både för företagare och människor i stort”, konstaterar Rankka.

Statistiken innehåller ett mörkertal eftersom den inte säger något om hur många som avstår från att starta ett företag eller utvidga en befintlig verksamhet till följd av den rådande situationen. Men enligt Maria Rankka kan man av statistiken utläsa att utbudet av näringsverksamhet är sämre i dessa områden än andra och att otryggheten medför att många drar sig för att gå och handla.

I ett annat, numera internationellt ökänt, ’utanförskapsområde’, Husby i nordvästra Stockholm berättar butiksägaren Salam Kurda att han fått nog av kriminaliteten och efter 32 år i branschen beslutat sig för att stänga butiken. Han konstaterar att tryggheten i området bara blir sämre och sämre i takt med att våldet och kriminaliteten ökar, och han tycker inte att politikerna tar sig ansvar.