Byggarbetare_-_foto_Mia_Åkermark

Foto: Mia Åkermark.

Inrikes

Nio av tio som dör i arbetsolyckor är män – nu lägger Arbetsmiljöverket skulden på olycksoffrens ”machokultur”

Publicerad 5/30/2018
Annons

Det är nästan bara män som dör i arbetsplatsolyckor. Den gängse förklaringen är att mansdominansen är hög inom bygg-, transport-, jordbruk- och skogsindustrin där riskerna för sådana skador är absolut störst. Men i en ny genusinriktad rapport från Arbetsmiljöverket läggs nu i stället skulden på olycksoffren – det är ”könsnormer och machokultur på arbetsplatserna” som är orsaken till att nio av tio dödsolyckor drabbar män, hävdas det.

Förra året dog 44 personer i arbetsplatsolyckor. 41 av dessa var män, endast 3 var kvinnor. Den könsfördelningen bland dödsolyckor på jobbet är inget nytt, så har det med få undantag alltid sett ut sedan tidernas begynnelse. Arbetsmiljöverket menar i sin rapport dock att detta är ett mönster som etablerats det senaste decenniet och att det är kopplat till mäns attityder till manlighet.

Att nästan bara män dör i arbetsplatsolyckor har inte varit en fråga som den feministiska rörelsen intresserat sig för, trots att man säger sig sträva efter jämställdhet och vara lika måna om utsatta män som utsatta kvinnor. Media har oftast bara rapporterat totalsiffror, inte hur fördelningen mellan könens ser ut. Med Arbetsmiljöverkets senaste rapport om dödsfall på jobbet tas nu ytterligare ett steg – från ointresse av män till skuldbeläggning av män.

Enligt Arbetsmiljöverket dör inte män på jobbet därför att de i motsats till kvinnor arbetar i farliga yrken utan därför att de styrs av en machokultur som inbjuder till ökat risktagande. De olycksdrabbade männen bär enligt rapporten implicerat själva skulden för sin död genom att utsätta sig för risker för att bevisa sin manlighet.

Om kvinnor hade samma förment ansvarslösa föreställningar och attityder kring kön, arbete, säkerhet och risktagande som männen skulle enligt Arbetsmiljöverket statistiken se annorlunda ut och ungefär lika många kvinnor som män dö i arbetsplatsolyckor.

Rapporten där dessa nya rön framläggs bär namnet ”Genusperspektiv på olycksfall och dödsolyckor i arbetslivet” och är författad av Gunilla Olofsdotter, docent vid Mittuniversitetet, på uppdrag av Arbetsmiljöverket.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
849Ryssland fick skulden för möjlig ukrainsk attack på civila
Annons