Många vill inte riskera de allvarliga biverkningar i form av i värsta fall dödliga blodproppar som konstaterats för Astra Zenecas covid-vaccin, även om risken är liten. Men ofta får man inte reda på vilket vaccin man ska få förrän man kommer till vaccinationsmottagningen. Säger man då nej tvingas man ändå betala hundralappar för vårdbesöket. Nu har ett par i Kalmar JO-anmält regionen för dess agerande.

Enligt ansvariga i Region Kalmar ska det räknas som att man uteblivit från vårdbesöket utan att lämna återbud om man på plats inte accepterar att få en injektion av Astra Zeneca-vaccinet. Detta trots att man inte i förväg kan få information om vilket vaccin man kommer att erbjudas.

Den som tackar nej får ett krav hem i brevlådan på patientavgiften, 200 kronor. Ett par i Kalmar där både mannen och kvinnan fått kravbrev efter att de tillsammans besökt vaccinationskliniken och inför beskedet att de skulle få Astra Zenecas biverkningsdrabbade vaccin tackat nej, har nu JO-anmält regionen för inkassokravet på två patientavgifter.

I anmälan argumenterar paret för att man aldrig skulle ha bokat tiden eller tagit sig till mottagningen om man i förväg fått veta vilken vaccin det var man skulle få insprutat i kroppen. Men tillskriver också regionen ett ansvar för att utsätta människor för smittrisk genom att kalla dem till den här sortens vaccinationsbesök som utmynnar i utebliven vaccinering.

Även många andra än den två JO-anmälarna är kritiska till att man som vårdtagare inte i förväg informeras om vilket vaccin det är man kommer att få vid besöket. Men från regionen försvarar man hemlighetsmakeriet.

Bland annat hänvisar man till att man från tid till annan får leveranser av olika vaccin och därför inte anser sig kunna ge patienterna några tillförlitliga förhandsbesked – om man vid tidsbokningen uppger ett vaccin kan det ändå bli ett annat när patienten infinner sig.

Regionen menar också att det inte finns några egentliga skäl att informera eftersom man anser att alla vaccin som erbjuds invånarna, inklusive Astra Zenecas, ”är bra”.