Världshälsoorganisationens, WHO, uppmaning till länder som Sverige att skänka vaccin till fattigare länder får stöd av Carl Bildt och biståndsminister Per Olsson Fridh (MP).

På fredagen rapporterade Samnytt att 70 000 svenska vaccindoser ges till länder där man har ett underskott samtidigt som det svenska vaccinmålet överges och skjuts fram. Och när WHO nu går ut och kräver att nordeuropeiska länder ger vaccin till låginkomstländer kan den siffran höjas markant.

I fallet med de 70 000 doserna gällde det Bulgarien, Slovakien, Estland, Lettland och Kroatien som skulle få ett extra tillskott. Nu är det länder som Georgien, Ukraina, Albanien och Moldavien där man enligt WHO inte gett den första dosen till en procent av befolkningen. I Albanien ska knappt fyra procent av sjukvårdspersonalen fått en första dos och i Moldavien och Georgien är noll procent av sjukvårdspersonalen färdigvaccinerade.

Som särskilt sändebud för WHO:s program för att påskynda utveckling och tillgång till covidvaccin anser Carl Bildt att det är viktigt att Sverige ger bort ännu fler doser.

– Men det är mycket viktigt att länder inser att man måste ta ett bredare perspektiv. I denna pandemi är ingen säker förrän alla är säkra, säger Bildt till Svenska Dagbladet.

– Vi har ett egenintresse i Sverige – och även i andra länder som USA, Indien, Portugal eller Sydkorea – att pandemin kan kontrolleras. Vi vet att risken annars är att viruset muterar och vi får fler varianter som gör att vi går miste om det vi redan har uppnått, säger Bildt.

Får miljöpartistiskt medhåll

Carl Bildt får medhåll från biståndsminister Per Olsson Fridh (MP) som också vill se att Sverige ger bort fler doser innan den vuxna svenska befolkningen fått sina.

– Det är viktigare att vi vaccinerar i hela världen, än att vi vaccinerar klart hela befolkningar i några delar av världen. Vi måste säkra en global fördelning av vaccin innan vi har vaccinerat klart själva, säger Per Olsson Fridh till Dagens Industri.

Enligt dokument från UD som DI tagit del av har Sverige också fått två vädjanden om hjälp för att få tag i vacciner från Palestina och Ukraina. I Palestinas fall vill man ha ett par hundra tusen vaccindoser. I det här fallet ska dock den svenska regeringen ha avböjt och hänvisat till att man är en del av EU-upphandlingen.

Parallellt med detta har Sverige också ökat sitt bidrag till det globala vaccinsamarbetet Covax med 200 miljoner kronor.