Idag skrotar regeringen officiellt förslaget om marknadshyror i nybyggda hyresrätter, punkt 44 i januariöverenskommelsen. Det rapporterar Hem & Hyra.

Den 7 juni skickade regeringen ut förslaget ”Fri hyressättning vid nyproduktion av bostäder” på remiss. Förslaget kritiserades hårt, i synnerhet av Vänsterpartiet, som hotade att fälla regeringen.

Men Centerpartiets partiledare Annie Lööf var obeveklig.

– Hyrorna förändras ju inte av det här förslaget hos er som redan bor i en lägenhet, sade hon i en Youtubevideo som laddades upp ett par veckor innan förslaget skickades ut på remiss.

– De som bor i befintliga hyresrätter och bostäder de påverkas inte alls av det här, utan det gäller just nyproduktion, upprepade hon.

Vänsterpartiet gjorde därefter verklighet av sitt hot och fällde, på Sverigedemokraternas initiativ och tillsammans med de borgerliga oppositionspartierna, statsminister Stefan Löfven.

Nu skrotas förslaget

Efter att Stefan Löfven kommit tillbaka som statsminister, med Vänsterpartiets och Centerpartiets passiva stöd, har Annie Lööf nu tvingats ge upp drömmen om marknadshyror. Och idag skrotades officiellt förslaget genom att samtliga remissinstanser fick en återkallelse från regeringen.

”Regeringskansliet remitterade den 7 juni 2021 betänkandet Fri hyressättning vid nyproduktion (SOU 2021:50). Remissen återkallas. Det innebär att synpunkter på betänkandet inte behöver lämnas. Vi beklagar det merarbete som remitteringen har orsakat er”, står att läsa i åerkallelsen.

– Det här var en dålig idé och en reform som svenska folket verkligen var emot. Jag tror att det här kan vara en viktig lärdom för våra politiska partier. Vi ska inte ha marknadshyror i Sverige, kommenterar Hyresgästföreningens förbundschef Erik Elmgren beslutet i Hem & Hyra.