Redan nästa år kan skottarna åter gå till valurnorna för att avgöra om man ska bryta sig loss från unionen med Storbritannien. I varje fall om nationalistiska SNP vinner valet i maj och behåller regeringsmakten.

Scottish National Partys partiledare tillika Skottlands regeringschef Nicola Sturgeon avger redan nu ett vallöfte om att det skotska folket ska få en ny möjlighet att frigöra sig från den storbrittiska unionen och att en sådan folkomröstning ska någon gång under det dryga halvår som återstår av 2021 efter valet. Löftet uttalades på SNP:s årsstämma.

SNP är Skottlands största parti men backade något i det senaste parlamentsvalet. I frågan om utträde ur Storbritannien har man dock inte med sig alla sina väljare. I folkomröstningen 2014 vann nej-sidan övertygande. Frågan ansågs då avgjord för överskådlig framtid.

Nu menar dock SNP att situationen har förändrats i och med brexit. En majoritet av skottarna röstade emot EU-utträde och den linje som SNP nu driver är att man ska gå ur den brittiska unionen för att kunna vara kvar i EU-unionen.

Opinionsundersökningar visar att en ja-sidan idag skulle kunna vinna en självständighetsomröstning med detta som bärande argument.

I brexitomröstningen två år senare röstade 62 procent av skottarna för att stanna kvar i EU och sedan dess har SNP lobbat för en andra självständighetsomröstning. Enligt mätningar har skottarnas opinion i frågan också svängt.

Sturgeon slog i samband med att löftet om en ny omröstning avgavs fast att man inte kommer att acceptera ett nej från regeringen i London. Men ett nej kommer det med största sannolikhet att bli, det har premiärminister Boris Johnson varit tydlig med.

Utan tillstånd från Westminister är en skotsk självständighetsomröstning olaglig och utfallet av en sådan ogiltigt. Sturgeon anser dock att lagen kan tolkas annorlunda och ändå möjliggöra en omröstning och ett utträde ur den storbrittiska unionen.

I motsats till nationalistiska partier i andra europeiska länder står SNP mer till vänster än höger och regerar för närvarande med Skottlands motsvarighet till Miljöpartiet, Scottish Green Party.