I ett pilotprojekt ska män samlas i grupp för att tala ut om sina tankar kring klimatet. Ambitionen är att kunna utröna ifall ”maskulina normer” kan vara en fara för klimatet.

Organisationen Män sysslar normalt med våld mot kvinnor men nu har man börjat intressera sig för mäns påstådda våld mot klimatet.

Man pilottestar nu ett projekt där män samlas i grupper och pratar om sina tankar kring klimatet.

Enligt projektledare Vidar Vetterfalk ska män ”dominera” och ”utnyttja det som är under en själv, både i form av människor och natur”.

Till stöd för samtalen har man bland annat frågor och påståenden kring klimatet att ta ställning kring.

Klimatförnekare

Man menar att nästan samtliga så kallade klimatförnekare är män.

Martin Hultman, docent i teknik-, vetenskaps och miljöstudier på Chalmers, pekar ut speciellt äldre män.

– När det blev så tydligt i Sverige så gick jag tillbaka till en del forskning som kunde påvisa att äldre män var mer riskbenägna än andra grupper. Och de hade också en tilltro till sin egen kunskap mer än andra grupper. De var bättre på att killgissa.