Ärkebiskop Antje Jackelén. Foto Magnus Aronson.

Ny genuskorrekt kyrkohandbok – Gud ska inte längre kallas ”han” eller ”herren”

➤ En styrgrupp inom Svenska kyrkan har sedan en tid tillbaka arbetat på att ta fram en ny kyrkohandbok. Denna anser man bl.a. bör uppmana till ”ett mer inkluderande gudstjänstspråk”. Gud får nu finna sig i att fråntas sin manliga könstillhörighet – att i predikan hänvisa till Gud som ”han” eller ”herren” blir med den nya kyrkohandboken som rättesnöre tjänstefel.

Men långt ifrån alla inom kyrkan delar styrgruppens åsikter. Kritiken har varit hård och det är oklart om den nya kyrkohandboken kan röstas igenom på Kyrkomötet i Uppsala på torsdag i nästa vecka. Motioner har författats som avvisar såväl delar som handboken helt och hållet. Totalt handlar det om 52 olika motioner relaterade till förslaget om ny kyrkohandbok.

Kyrkohandboken styr inte bara predikningarnas språkbruk, utan också mycket annat kring gudstjänsterna, exempelvis vilken musik som ska spelas och styrgruppen har även gjort sig osams med kyrkomusikerna. Den nuvarande kyrkohandboken är från 1986 och en revidering av denna beslutades redan för åtta år sedan, 2009, men den politiskt radikala styrgruppen har haft påtagliga problem med att få gehör för sina ändringsförslag bland de något mer konservativt och traditionellt sinnade inom kyrkan runtom i landet.

Utöver kritiken mot de konkreta förslagen har styrgruppen också fått kritik mot sin allsmäktiga inställning till att ta fram förslag och kräva allas underkastelse, utan att lyssna in vad aktiva och medlemmar tycker. Men förslaget om att frånta Gud sin maskulina könstillhörighet och förvandla ”honom” till en könsöverskridande ”hen” har väckt särskilt stark kritik.

Styrgruppen får heller riktigt inte det stöd de hoppats på från remissinstanserna. En tung sådan instans, Svenska Akademien, avstyrker exempelvis i sitt remissvar att sådana förändringar implementeras.

Men förslagen har också många tillskyndare inom Svenska kyrkan. Utfallen av torsdagens omröstningar är därför en öppen fråga. Hur det gått kommer ärkebiskop Antje Jackelén att berätta på en presskonferens på torsdagen. Jackelén har själv profilerat sig som en förnyare av Svenska kyrkan, bl.a. genom att ta islams trosbekännelse ”Allahu akbar” som sitt valspråk och framhålla att Jesus av kristna inte bör sättas högre än islams profet Muhammed.

Samhällsnytt har inte lyckats utröna om det finns motsvarande förslag beträffande att göra även Jesus könsneutral och ta bort benämningar som ”han” och ”människosonen” från gudstjänstens vokabulär. Det är också oklart om det finns en målsättning hos Svenska kyrkan att implementera samma genusförändringar även i Bibeln.

Kommentarer förhandsgranskas inte av Samhällsnytt och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Klicka här för att läsa våra kommentarsregler.