moské vårby gård
Inrikes

Ny moské planeras i Vårby gård – ”Framtiden är islam”

Publicerad 7/11/2018
Annons

Enligt dokument Samhällsnytt tagit del av planerar Huddinge kommun att bygga en 2 000 kvadratmeter stor moské med en minaret och kupol vid Duvbergsvägen i stadsdelen Vårby gård.

Delegationsbeslutet för bygg- och marklov är daterat den 8 mars i år.

”Natur- och byggnadsnämnden ger bygglov för nybyggnad av samlings- och föreningslokal, en moské, samt stödmurar”, lyder punkt ett i beslutet.

Lovet innebär dock inte en rätt att påbörja bygget förrän byggnadsnämnden har gett startbesked och det upphör att gälla om projektet inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Bakom ansökan står Vårby Gård islamiska ungdoms- och kulturförening. I ett dokument från 2014 beskriver man de framtida planerna.

Här står bland annat:

Vårt syfte är att i vår egen byggnad bidra till kunskapsutveckling gällande islamisk lära, Koranen, Profetens sunna, utbildning, kultur och konst för att människor skall uppnå den kunskapsnivå de förtjänar. Framförallt att bidra till våra barns och vår unga generations framtid med en bestående kunskapsgrund och trygghet.

[…]

Framtiden är islam. För att det är den sanna religionen, fredens och kärlekens religion. Inför Allah, om vi här i Sverige kan lära upp en generation, kommer ytterligare generationer också vända sig till sina religioner och andra komma till islam.

Delta i vårt arbete. Inta er roll i kampanjen för välgärningen. Inför Allah, även om de icke troende inte tycker om detta skall Allah verkställa sin religion. Var den första som spurtar till denna satsning. /…/

Och skälen till att man behöver moskén sägs vara följande:

Målet med VISUK:s verksamhet är att skydda och bevara vår egen samhällsstruktur samt att bidra till den islamiska tron och dess kulturella värden. För att muslimska folket ska kunna upprätthålla sin kultur, sina värderingar och sin tillhörighet behöver de ett komplex, en islamisk institution, en moské som representerar dem. Därför behöver det byggas en moské, ett permanent och ett säkert tillstånd för utövning av sin religion och tradition som stödjer våra barn och ungdomars framtid.

Enligt samma dokument är det Daniel Dronjak Nordqvist (M), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge, som upplåtit marken till föreningen.

Byggnaden avses användas till ”exempelvis fritidsverksamhet, folkbildning, läxhjälp, konferenser samt andra kulturella och religiösa aktiviteter”. En livsmedelsbutik ska även inhysas i centret.

Byggkostnaderna för projektet beräknas uppgå till ca 30 miljoner kronor.

Enligt Samhällsnytts källa ska byggplanerna inte tidigare ha varit kända av allmänheten.

Läs delegationsbeslutet HÄR.

Andreas Nilsson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1013Forskare: Smarta människor vaccinerade sig tidigare än andra
Annons