➤ POLITIK Vid årsskiftet får Sverige ännu en ny myndighet där ett 15-tal personer ska jobba – Delegationen mot segregation som enligt regeringen ”ska bidra till att lyfta socialt utsatta områden och bryta strukturella segregationsmekanismer”.

Myndighetens ambitioner sträcker sig fram till 2025 med fokus på fem områden; bekämpa brottsligheten, minska långtidsarbetslösheten, lyfta skolorna och elevernas resultat, stärka samhällsservicen och minska bostadssegregationen samt stärka demokratin och stödja det civila samhället.

Regeringens särskilde utredare Jonas Nygren säger till SR att ”skälet till att vi har segregation i Sverige är för att vi inte har lyckats bryta mekanismerna som skapar segregation, det vill säga orättvisor i skolsystemen och att människor inte har ett arbete att gå till”.

Nygren har besökt landets 30 största kommuner för att lyssna till hur man anser hur segregationen ska brytas.

– Jag välkomnar att staten försöker samla ihop sina insatser för att bryta segregationen och att man ser att man behöver göra det i dialog med kommunerna. Hittills är det helt uppenbart att vi har haft massa projekt som har lyft enskilda individer, men strukturerna med bostadssegregation och social segregation är kvar, säger Karin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö (S).

Samtidigt understryker Nygren att frågan är komplex då frågan omfattar så många olika områden och att det inte finns någon ”quick fix” samt att det är något som kommer att ta tid.